Promovarea produselor cosmetice pentru adolescenti prin campanii de relatii publice

                            CUPRINS
1 INTRODUCERE
                                                                    Demersul
propus…………..................................................................
.............4
2
3 CAPITOLUL 1
         ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE
               Procesul    de    comunicare     în     cadrul     relaţiilor
publice........................................7
                                Definirea                         relaţiilor
   publice...................................................................
   ...........13
4
5 CAPITOLUL 2
         METODOLOGIA  CAMPANIEI DE RELATII PUBLICE
                  Definirea         campaniilor          de          relaţii
publice......................................................….15
              Tipuri       de       campanii       şi       caracteristicile
lor……...………………….……...............16
              Planul     unei     campanii      de      relaţii      publice
………………….................................18
            Definirea problemei ………………………….......…………….......….........19
                                                                     Analiza
situatiei…………………………………….....................................20
                                                                  Stabilirea
obiectivelor………………………..............…………..................22
                       Identificarea             categoriilor             de
public………………………………................23
            Elaborarea strategiilor……………………………………………................25
            Stabilirea tacticilor………………………………………………...........…....27
            Fixarea calendarului……………………………...........…………………....28
            Stabilirea bugetului…………………………………………….....................29
            Evaluarea campaniei………………………………………….....................29
6
7 CAPITOLUL 3
            SPECIFICUL PUBLICULUI TÂNĂR
                     Caracteristicile           adolescenţilor           din
Româna...................................................32
           Influenţele acestor caracteristici  asupra  publicului  companiei
L’Oréal..........36
CAPITOLUL 4
           STUDIU DE CAZ :
              Campania    L’Oréal:    ,,O    adolescenţă     frumoasă     şi
sănătoasă’’........................40
CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………….......................………55
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………..................………61