Umorul in leadership

CUPRINS
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1. PRECIZĂRI DE NATURĂ CONCEPTUALĂ 7
  1.1.Definirea termenului  ,,umor”     7
  1.2.Definirea noţiunii de  ,,leadership”    10
CAPITOLUL 2. IMPACTUL SOCIAL AL UMORULUI     23
  2.1.Repere evolutive ale umorului ca formă de manifestare socială 23
  2.2.Reţeta umorului liderului   30
  2.3.Efectul tonifiant al umorului     32
  2.4.Asocierea umorului cu îndeplinirea sarcinilor.     35
  2.5.Efectele fizio-terapeutice ale umorului 37
  2.6.Umorul ca antidot al stresului    42
  2.7.Mecanismul explicativ al râsului. 43
  2.8.Formele de Umor  46
CAPITOLUL 3. EVOLUŢII ALE  INTERPRETĂRILOR  PRIVIND UMORUL    52
  3.1.Teoriile motivaţionale ale umorului     54
    3.1.1. Teoriile arousal-ului şi reducerii arousal-ului     54
    3.1.2. Teoria superiorităţii şi a discreditării      54
  3.2.Teoria incongruenţei   55
  3.3.Teoria revizuirii a lui Apter     57
  3.4.Teoria comprehensiunii şi elaborării    59
CAPITOLUL 4. CORELAŢIA UMOR-LEADERSHIP  62
  4.1.Funcţiile umorului în exercitarea leadership-ului  63
  4.2.Formarea şi dezvoltarea abilitaţiilor umoristice ale liderului
  64
  4.3.Utilitatea umorului în leadership 68
  4.4.Liderul autoritar şi umorul 70
  4.5.Efectele negative ale umorului    71
  4.6.Umorul în îndeplinirea sarcinilor de grup    71
  4.7.Importanţa umorului în mediul politic   75
CAPITOLUL 5.APLICAŢII  PRACTICE   77
  5.1.Studiu privind corelaţia între simţul umorului şi eficienţa în
  leadership     77
    5.1.1.Obiectivele şi ipoteza cercetării   77
    5.1.2.Metodologia cercetarii  77
    5.1.3.Prezentarea şi interpretarea datelor.    79
  5.2.Studiu privind corelaţia între simţul umorului folosit de lider şi
  performanţele obţinute de subordonaţi 85
    5.2.1.Obiectivele şi ipoteza cercetării   85
    5.2.2.Metodologia cercetarii  86
    5.2.3.Prezentarea şi interpretarea datelor     87
  5.1.Program pentru dezvoltarea simţului umorului 92
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 99
BIBLIOGRAFIE     102
ANEXE 105