Violenta simbolica instrument pentru obtinerea puterii politice

CUPRINS
      Introducere ………………………………………………………………………2
      Capitolul I
      Violenta  simbolica  -instrument  pentru  obtinerea  puterii  politice
      …………….7
      Capitolul II
      Teoria calculului rational – Ch.Tilly ……………………………………….........12
      Capitolul III
      Campania electorala ………………………………………………………… ….18
      3.1.Campania electorala –joc al violentei simbolice…………………………….18
      3.2  Liderul  politic  si  decorul   politic   in   cadrul   campaniei
      electorale…… ……….25
      3.3   Comunicarea   politica   in    cadrul    campaniei    electorale
      …...………….……….32
      3.4 Raspunsul electoratului ………………………………………………….. …51
       Capitolul IV
      Campania   electorala   romaneasca   din   noiembrie   2004   –alegeri
      prezidentiale…...55
      Concluzie  ……………………………………………………………………….78
      Bibliografie ……………………………………………………………………. 82