Personalul in organizatia contemporana

Introducere.................................................................
..........................................................3
Cap. I Resursa umană – principala componentă a
managementului...................................4
      1. Resursa umană – o provocare pentru managementul resurselor
         umane...........4
      2. Resursa umană – principala investiţie a managementului resurselor
         umane....9
      3. Rolul strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor
         umane........................11
      4. Evaluarea rezultatelor şi eficienţa managementului resurselor
         umane...........13
Cap.   II    Planificarea    şi    asigurarea    cu    resurse    umane    a
organizaţiei....................................18
              2.1.      Prognoza      şi      planificarea        resurselor
umane....................................................18
      2.2.                Proiectarea               şi               analiza
posturilor..................................................................
...22
           2.2.1.                                               Proiectarea
      posturilor.............................................................
      ..........22
           2.2.2.                                                   Analiza
      postului...............................................................
      ................24
      2.3.        Asigurarea        cu        resurse        umane         a
companiei......................................................28
                      2.3.1.              Recrutarea              resurselor
umane............................................................28
                       2.3.2.              Selecţia               resurselor
umane................................................................31
      2.4.       Circulaţia,        fluctuaţia        şi        stabilitatea
angajaţilor...............................................34
Cap   III   Principalele   activităţi   de   resurse   umane   din    cadrul
organizaţiei...........................37
             3.1.     Formarea     şi     dezvoltarea     profesională     a
angajaţilor........................................37
      3.2.                                                      Managementul
performanţelor..............................................................
.........39
      3.3.             Motivarea               şi              recompensarea
angajaţilor........................................................42
      3.4.                                                      Managementul
salarizării.................................................................
...............46
      3.5.                          Raporturile                           de
muncă.......................................................................
...............50
           3.5.1.              Relaţia              manageri              –
      angajaţi..............................................................5
      0
           3.5.2   Relaţiile   angajaţi   –   sindicate.    Conflicte    de
      muncă............................52
Studiu       de       caz:       Leoni       Wiring        Systems        Ro
Bistriţa.............................................................55
Concluzii...................................................................
.........................................................78
Bibliografie................................................................
........................................................80
Anexe