CONFLICTUL FENOMEN OBIECTIV AL RELATIILOR UMANE

                                 CONFLICTUL
                    FENOMEN OBIECTIV AL RELAŢIILOR UMANE
             Scurtă introducere
      1.   Analiza conflictului din perspectivă istorică
            1. Perspectiva economică
            2. Perspectiva politică
            3. Perspectiva socială
            4.   Impactul   contextului    social    asupra    conflictului
               organizaţional
      2.   Conceptul de conflict. Tipuri de conflict.
             2.1  Termenul de conflict
             2.2  Concepte care însoţesc conflictul
             2.3  Tipuri de conflicte
             2.4  Influenţa intensităţii conflictului asupra performanţelor
        organizaţiei
             2.5  Analiza situaţiilor conflictuale
      3.   Teorii ale conflictului.
                 3.1  Clasificarea teoriilor privind conflictul
                 3.2  Teoriile generale privind conflictul
                 3.3  Curente de abordare a conflictelor
                         3.3.1  Perspectiva integralistă
                         3.3.2  Perspectiva pluralistă
                         3.3.3  Perspectiva radicalistă
      4. Geneza conflictului. Cauze şi condiţii care determină conflictul în
organizaţie.
                4.1  Cauzele conflictului
                4.2  Analiza cauzelor prin prisma  principalelor  modele  de
conflict
                          4.2.1  Modelul procesual de conflict
                         4.2.2  Modelul structural de conflict
                         4.2.3  Modelul organizaţional de conflict
      5.   Condiţii organizaţionale ale conflictului.
               5.1  Câteva axiome ale conflictului
               5.2  Situaţii organizaţionale care stimulează conflictul
      7.   Bibliografie.
      Pagini 83