Aspecte polotice si juridice specifice etapei postaderare a romaniei la uniunea europeana

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
................................................5
     CAPITOLUL   I-    Uniunea   Europeană:   cadru   instituţional   pentru
lărgire.............................7
                     I.1.                  Ideea                   europeană
   ..........................................................................
   ...............................7
            I.2.        Extinderile       anterioare       ale       Uniunii
Europene.............................................................8
               I.3.        ”Marea        extindere”        a         Uniunii
Europene....................................................................
.8
                          I.3.1.                Criteriile                de
aderare.....................................................................
......................8
         I .3.2  Procedura negocierilor, capitole de negociere şi clauze  de
   salvgardare...........10
                      I.            3.3.            Candidaţii            la
aderare.....................................................................
....................12
            I .3.4. Statutul specific al ţărilor din Europa Centrală  şi  de
Est..................................13
         I.3.4.1. România: ţară central- est europeană. Statutul României în
   Uniune..............16
           I.3.4.2.   Scurt   istoric    al    relaţiilor    România-Uniunea
   Europeană..................................18
   CAPITOLUL II – II.  Extinderea  spre  Est:  proces  global,  inclusiv  şi
evolutiv................ ...22
       II.1.  România-  actor   politic    din   Europa   Centrală   şi   de
   Est...................... .................... 23
                II.1.1. România post-comunism- aspirantă  la  integrarea  în
   Marea Comunitate...24
                    II.     2.     Etapa     preaderării     la      Uniunea
   Europeană......................................................25
                                      II.2.1.                        Acordul
   european..................................................................
   .....................29
                 II.2.2.   Strategia   de   preaderare.   Parteneriatul   de
   aderare......................................32
                II.2.3.  Criteriile de la Copenhaga. Consiliul  European  de
   la Madrid................ .34
                    II.2.4     .     Consiliul      European      de      la
   Essen.................................................................35
                   II.2.5.     Tratatul    de    la    Amsterdam     privind
   extinderea............................................37
                II.2.6. Consiliul European de  la  Luxemburg  şi  selectarea
   candidaţilor................38
                II.2.7. Conferinţa Europeană cu privire la  extinderea  spre
   Est.
                               Consiliul        European         de       la
   Berlin...............................................................39
                                       II.2.8.                        Agenda
   2000......................................................................
   ........................40
                II.2.9. Primul Raport de monitorizare a ţărilor candidate la
   UE, publicat
                        de    Comisia    Europeană    la    25     octombrie
   2005..................................................41
                II.2.10. Al doilea Raport al Comisiei Europene  din  16  mai
   2006........................44
              II.2.11. Tratatul  de  aderare  a  României  şi  Bulgariei  la
   Uniunea Europeană.........45
               II.3.        Etapa         post-aderare         la         UE
   ..........................................................................
   ..........47
        II.3.1.      Strategia      Naţională       Postaderare       2007-
        2013...............................................47
         II.3.2. Rapoartele privind evoluţia măsurilor  de  acompaniere  în
        România
                                                                        după
   aderare...................................................................
   .......................................53
                II.3.3.  Racordarea  României  la  politica  externă  şi  de
   securitate comună a UE.
                              Relaţiile   externe    ale    României    după
   aderare.........................................56
   CAPITOLUL  III-  Studiu   de   caz:    România   post-aderare:   problema
   corupţiei.................60
                       III.1.               Strategia              Naţională
Anticorupţie................................................................
........60
      III.2. Raportul Interimar al Comisiei Europene privind  mecanismul  de
cooperare
                                şi       verificare       -        februarie
2008........................................................................
.70
      III.3. Sondaj de opinie vizând corupţia din România după  aderarea  la
Uniunea
Europeană...................................................................
.....................................72
   CONCLUZII.................................................................
   ....................................................75
BIBLIOGRAFIE................................................................
................................................77