EVOLUTIA DREPTULUI INTERNATIONAL UMANITAR DUPA CEL DE – AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………..…..5
CAPITOLUL  I  :  Dreptul  internaţional  umanitar  ,  ramură   a   dreptului
internaţional  public  şi  domeniu  de  preocupări   a   gândirii   juridice
………..….….7
      SECŢIUNEA I : Noţiuni generale ………………………………….…...7
      SECŢIUNEA II : Scurt istoric . Desprinderea ca ramură de drept…....…9
      SECŢIUNEA III :   România şi problemele de drept
                      internaţional umanitar……………………….………19
CAPITOLUL II : Analiza evoluţiei principalelor prevederi şi
                 reguli de bază ale dreptului internaţional umanitar………...24
      SECŢIUNEA I : Reguli umanitare  privind
                       protecţia populaţiei civile …………………………..24
      SECŢIUNEA II: Reguli umanitare de ocrotire a răniţilor ,
      bolnavilor şi naufragiaţilor în timpul conflictelor armate ………………33
      SECŢIUNEA III : Statutul prizonierilor de război ………………….....43
      SECŢIUNEA IV : Evoluţia regulilor privind protecţia bunurilor
                                      culturale în caz  de  conflinct  armat
      după    cel    de-al                       doilea    război    mondial
      ………………………….…...51
      SECŢIUNEA V : Reguli privind protecţia obiectivelor cu
                      caracter civil …………………………………….…..58
CAPITOLUL III : Evoluţia  interzicerii unor metode şi mijloace de
                          război ………………………………………….…..66
      SECŢIUNEA I : Mijloace şi metode de război care
                   produc „rău superflu”…………………………..…..68
      SECŢIUNEA II : Mijloace şi metode de război cu efect
                  nediscriminatoriu …………………..……………….70
      SECŢIUNEA III : Mijloace şi metode de război cu efecte
                  întinse , grave şi durabile asupra mediului natural…..75
      CONCLUZII :  ………………………………………………………....79
      BIBLIOGRAFIE: …………………………………………………...…82