CONCEPTUL DE CREATIVITATE

   CAP.1. CONCEPTUL DE CREATIVITATE
1 Definiţii ale creativităţii
 2. Etapele procesului creator
3. Factorii creativităţii
4. Nivelurile creativităţii
   CAP.2.  ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CREATIVITĂŢII MANAGERIALE
   2.1.  Subiectul creator
2.2.Mediul creativ
2.3.Activitatea managerială creatoare
2.4.Produsele creativităţii
2.5.Probleme ale organizării şi funcţionării grupului creativ
CAP. 3.  METODE MANAGERIALE DE INVESTIGARE A CREATIVITĂŢII
   3.1.Testele de creativitate
   3.2. Biografii
   3.3. Ancheta pe bază de chestionar
                          3.4.Interviul
                        3.5. Observaţia
CAP. 4.  DEZVOLTAREA ŞI STIMULAREA CREATIVITĂŢII MANAGERIALE
4.1.Blocajele creativităţii
4.2.Metode de stimulare a creativităţii manageriale
4.2.1.Brainstormingul ( Metoda Osborn)
4.2.2.Sinectica
4.2.3. Metoda Philipps 6/6
4.2.4.Metoda 6/3/5 (Brainwriting)
4.2.5.  Discuţia în Panel
4.2.6. Metoda Frisco
4.2.7.Metoda Delphi
4.2.8.Metode de stimulare individuală (autocultivare) a creativităţii
4.3.Intervenţii pentru stimularea creativităţii manageriale
4.3.1.Sensibilizarea întregului personal al întreprinderii pentru
       creativitate
 4.3.2. Structuri  organizatorice  mai  flexibile
4.3.3. Îmbunătăţirea activităţilor de culegere, triere şi promovare a
       ideilor noi
4.3.4.Mai multă creativitate în exercitarea funcţiilor conducerii
4.3.5.O atitudine mai receptivă a managerilor faţă de nou
4.3.6.Creşterea competenţei interpersonale a managerilor
4.3.7.Organizarea de cursuri de creativitate
CAP.5.  VIITORUL CREATIVITĂŢII
CAP. 6.
1. Descrierea firmei
   2.Domeniul de activitate
   3,Produse oferite
   4.Organizarea activităţii  de marketing
   pagini 68