ALEGEREA MEDIILOR DE COMUNICATIE PROMOTIONALA

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
                          3
Capitolul 1    Aspecte teoretice privind mediile de comunicaţie
promoţională 5
                  1.1. Sistemul de comunicaţii al firmei şi activitatea
promoţional          5
                  1.2. Definirea, obiectivele şi rolul promovării
                            7
                  1.3. Etapele realizării unor comunicări eficiente
                  9
Capitolul 2     Structura activităţii promoţionale
               12
                  2.1. Publicitatea
                                          12
                  2.2. Promovarea vânzărilor
                         17
                  2.3. Relaţiile publice
                          20
                  2.4. Manifestările promoţionale
                               21
                  2.5. Forţa de vânzare
                                          22
                  2.6. Marketingul direct
                                    23
                    2.7. Utilizarea mărcilor
                         25
                    2.8. Design-ul şi ambalajul
                          26
Capitolul 3     Strategii promoţionale
                            29
                     3.1.  Importanţa  elaborării   strategiei   pomoţionale
                        29
                     3.2.      Variantele      strategiei      promoţionale
                              29
                      3.3.    Operaţionalizarea    politicii    promoţionale
                          35
                             3.3.1.   Definirea   obiectivelor   activităţii
promoţionale, selecţia,
                    mijloacelor, tehnicilor  promoţionale  şi  agenţilor  de
        piaţă vizaţi  35
                            3.3.2.  Modalităţi  de  stabilire  a   bugetului
promoţional                 37
                             3.3.3.    Elaborarea    mix-ului    promoţional
                            39
                            3.3.4.  Controlul  şi   evaluarea   rezultatelor
activităţii
                                                                promoţionale
                                           40
Capitolul 4  Prezentarea generală a SC HARMOPAN SA Miercurea-Ciuc  43
          4.1. Istoricul întreprinderii şi obiectul de activitate al
societăţii                  43
          4.2. Principalele produse ale firmei
                               44
          4.3. Promovarea produselor la S.C. HARMOPAN S.A. Miercurea-
Ciuc     47
                         4.3.1.        Poziţionarea         pe         piaţă
                                      47
                                        4.3.2                        Clienţi
                                              48
                           4.3.3.           Principalii           concurenţi
                                     48
                      4.3.4.     Misiunea     şi     obiectivele      firmei
                                49
                         4.3.5.        Strategii        de        dezvoltare
                                     49
                               4.3.6.              Analiza              SWOT
                                     51
                                    4.3.6.1.           Puncte           tari
                                           51
                                   4.3.6.2.           Puncte           slabe
                                         51
                                        4.3.6.3.                Oportunităţi
                                          51
                                         4.3.6.4.                 Ameninţări
                                         51
                            4.3.7.        Mix-ul        de         marketing
                                    52
                               4.3.7.1.       Politica       de       produs
                                      52
                                4.3.7.2.       Politica       de        preţ
                                         52
                              4.3.7.3.     Politica      de      distribuţie
                                      53
                                4.3.7.4.        Politica        promoţională
                                    53
       4.4. Programul promoţional a S.C. HARMOPAN S.A cu privire la
lansarea
 pe piaţă a noilor Napolitane sub marca “CRACK”
                   54
Concluzii şi recomandări
                                        58
BIBLIOGRAFIE
                                   60