Situatii de criza, conflicte si interferentele acestora in sistemul social

                                C U P R I N S
EXORDIUM....................................................................
............................. 3
CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE CRIZĂ ŞI CONFLICT...........................6
1.1.ISTORICUL         CERCETĂRILOR         PRIVIND         CRIZA          ŞI
CONFLICTUL..................................................................
.....................................8
1.2. CARACTERISTICI ALE CRIZEI ŞI CONFLICTULUI...................18
CAPITOLUL      II.       ANALIZA       SOCIOLOGICĂ       A       DIMENSIUNII
CONFLICTULUI................................................................
...............................24
2.1. TEORIILE SOCIOLOGICE ALE CONFLICTULUI........................29
2.2. CONFLICTE SOCIALE, MOBILIZĂRI, REVOLUŢII....................38
CAPITOLUL III. CONTROLUL CONFLICTULUI....................................43
3.1. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR CONSTRUCTIVE...............44
3.2.  TEORIA  CRITERIILOR  IDENTITARE,  RELAŢIONALE   ŞI   CONFLICTUALITATEA
JURIDICĂ................................................................52
CAPITOLUL   IV.   SITUAŢII   DE   CRIZĂ   CE    POT    AFECTA    SECURITATEA
NAŢIONALĂ...................................................................
....61
4.1.     NOŢINUNI     GENERALE     PRIVIND     CRIZA     ŞI      SECURITATEA
NAŢIONALĂ...................................................................
...................................61
4.2. FACTORII CARE FAVORIZEAZĂ APARIŢIA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ  PE  TERITORIUL
ROMÂNIEI..............................................................65
4.3.MANIFESTĂRI CARE PARTICULARIZEAZĂ SITUAŢIILE DE  CRIZĂ  ŞI  PRINCIPALELE
ACŢIUNI    CARE    POT    APĂREA    PE     TIMPUL     DERULĂRII     ACESTORA
............................................................................
....68
CAPITOLUL                             V.                             CRIZELE
INTERNAŢIONALE........................................72
5.1.                                CRIZA                                DIN
IRAK........................................................................
......72
5.2.RĂZBOAIELE    IUGOSLAVE    DIN    ULTIMUL     DECENIU-CONFLUCTUL     DIN
KOSOVO......................................................................
....81
CONCLUZII...................................................................
....................................87
BIBLIOGRAFIE................................................................
..........................91-96.