Comunicarea in cadrul structurilor militare

CUPRINS
Introducere - 5 -
CAPITOLUL I
Cunoaşterea procesului de comunicare    - 7 -
I.1 Modele ale comunicării   - 7 -
I.1.1 Modelul mecanicist     - 7 -
I.1.2 Interacţionismul - 12 -
I.1.3 Modelul organicist     - 14 -
I.2  Comunicarea în cadrul structurilor militare   - 21 -
I.2.1  Rol şi caracteristici  ale comunicării în
ORGANIZAŢIA militară   - 21 -
I.2.2 Comunicarea interpersonală în organizaţia militară - 27 -
I.2.3 Comunicarea de grup în organizaţia militară  - 29 -
I.2.4  Reţele şi fluxuri de comunicare în organizaţia militară      - 31 -
I.2.5 Rolul liderului militar în eficientizarea comunicării   - 36 -
CAPITOLUL II     - 38 -
Bariere în cadrul  procesului de comunicare şi modul
DE optimizare a acestora     - 38 -
II.1. Factori generali ai blocajelor în comunicare - 39 -
II.2 Bariere la nivelul emiţătorului/receptorului  - 42 -
II.3 Bariere la nivelul mediului şi ale canalului de
COMUNICARE  - 53 -
II.4 Obstacole specifice procesului de comunicare în organizaţia militară -
55 -
II.4.1 Contextul naţional şi internaţional ce  condiţionează comunicarea în
cadrul organizaţiei militare - 55 -
II.4.2 Aspectele psihologice care influenţează comunicarea
ÎN mediul de lucru     - 57 -
II.4.3  Rolul leadership-ului în optimizarea comunicării - 67 -
II.4.4  Educaţia interculturală   - 76 -
CAPITOLUL III    - 82 -
Gestionarea imaginii organizaţiei - 82 -
III.1  Imaginea socială a organizaţiilor     - 82 -
III.2 Elementele de identitate ale unei organizaţii      - 85 -
III.3 Evaluarea imaginilor sociale ale organizaţiilor    - 90 -
CAPITOLUL IV
Studiu privind comunicarea interculturală în teatrele de operaţiuni
multinaţionale   - 95 -
Concluzii- 107 -
Bibliografie- 108 -
ANEXE