INFLUENTA STIMEI DE SINE ASUPRA MOTIVATIEI IN MUNCA

CUPRINS
       INTRODUCERE
       CAPITOLUL I
       A.     Imaginea     de      sine      –      stima      de      sine
         6
          1.                Imaginea                 de                 sine
               6
          1.1        Definire        şi        consideraţii         generale
            6
          1.2    Conţinutul    şi     funcţiile     imaginii     de     sine
     7
          1.3     Formarea     şi     evoluţia     imaginii     de      sine
      8
          2.                                                          Sinele
                                     10
          2.1  Definire,  consideraţii   generale   şi   structura   sinelui
10
          3.                 Stima                  de                  sine
                 15
          3.1        Definire        şi        consideraţii         generale
            15
          3.2  Implicaţii   ale   stimei   de   sine   în   context   social
 16
       B.                                                         Motivaţia
                     21
          1.        Definirea        şi         funcţiile         motivaţiei
            21
          2.                        Motivaţie                         optimă
              23
          2.1 Motivaţie,participare şi responsabilitate în muncă         24
          2.2 Efectele motivaţiei asupra comportamentului uman      26
          3. Modele propuse asupra naturii umane şi motivaţiei
                                                                      muncii
                      27
          4.       Concepţii       elaborate        asupra        motivaţiei
   34
          5.        Dimensiunea         socială         a         motivaţiei
     41
       CAPITOLUL II
       CADRUL                                                   METODOLOGIC
          2.1        Obiectivele        şi        ipotezele         lucrării
          2.2              Metode               şi               instrumente
          2.3                    Descrierea                     eşantionului
          2.4                    Desfăşurarea                     cercetării
       CAPITOLUL III
       PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
          3.1         Prezentarea         şi         analiza         datelor
          3.2                     Interpretarea                      datelor
       CAPITOLUL IV
       CONCLUZII
       BIBLIOGRAFIE
       ANEXE
       Pagini 72
       -----------------------
1