Ghid metodologic pentru activitatea de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de sanata

                                   CUPRINS
CAP. 1 Conţinutul, structura şi funcţiile procesului de comunicare.
Comunicare
        organizaţională
CAP. 2 Rolul Biroului Relaţii Publice în activitatea CAS
CAP. 3 Selecţia informaţiilor
        3.1 Culegerea datelor (rapoarte, revista presei, TELVERDE, petiţii)
       3.2 Analiza datelor culese (analiza de imagine)
          3.3 Sinteza datelor culese (date perisabile, neperisabile);
elaborarea materialelor
          3.4 Aprobarea materialelor
CAP.4 Comunicarea în interiorul organizaţiei (comunicarea cu angajaţii)
          4.1 Comunicare internă formală şi informală
             4.1.1 Comunicarea formală
             4.1.2 Comunicarea informală
             4.1 3 Mijloace de informare a angajaţilor
      4.2 Campania internă de Relaţii Publice
CAP. 5 Comunicarea organizaţiei cu exteriorul (comunicarea cu publicul
extern)
          5.1 Conceptul de imagine
          5.2 Instrumente de comunicare externă
          5.3 Relaţiile publice
           5.4 Tehnici de relaţii cu presa
              5.4.1 Biroul de Presă
           5.4.2 Fişierele de presă
           5.4.3 Comunicatul de presă
           5.4.4 Dosarul de presă,
           5.4.5 Conferinţa de presă
           5.5 Campania externă de Relaţii Publice
Bibliografie
Pagini 67