PROBLEME DEMOGRAFICE SI ECONOMICE ACTUALE ALE ROMANIEI

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL 1. Probleme economice actuale ale Romaniei
                        
                         1.1. Probleme ale industriei energetice din Romania
                               1.1.1. Probleme ale industriei energetice pe baza de carbune
                            1.1.2. Probleme ale industriei energetice romanesti pe baza de gaze
                                naturale si petrol
                            1.1.3. Probleme ale industriei hidro-energetice din Romania
                            1.1.4. Probleme ale industriei energiei nucleare
                            1.1.5. Utilizarea eficienta a energiei in Romania
                    
                     1.2. Probleme actuale ale transporturilor din Romania 
                     1.3. Probleme ale agriculturii romanesti
                           1.3.1. Probleme legate de culturile agricole din Romania
                           1.3.2. Probleme ale zootehniei romanesti
                        
                         1.4. Probleme ale sitemului bancar din Romania
                            1.4.1. Structura sitemului bancar din Romania
                            1.4.2. Probleme cu care se confrunta sistemul bancar romanesc
CAPITOLUL 2. Probleme demografice si de mediu actuale ale Romaniei
                       
                        2.1. Coruptia in Romania
                           2.1.1. Coruptia politica
                           2.1.2. Coruptia administrativa
                           2.1.3. Coruptia economica (profestionala)
                        2.2. Munca la negru si economia subterana in Romania
                           2.2.1. Economia subterana in Romania
                           2.2.2. Munca la negru in Romania
                        2.3. Migratia fortei de munca din Romania si somajul
                        2.4. Probleme ale mediului inconjurator
                           2.4.1.Extreme climatice si manifestari ale schimbarii climatice pe 
                                     teritoriului Romaniei                                                                                                                     
                           2.4.2. Progrese in implementare prevederilor Protocolului de la
                                     Kyoto si ale Conventiei Natiunilor Unite privind schimbarile
                                     climatice
                           2.4.3. Situatia padurilor din Romania
                           2.4.4. Poluarea industrial din Romania                       
BIBLIOGRAFIE
37 pagini