Publicitatea subliminala

CUPRINS
   CUPRINS  / 2
   CUVÂNT ÎNAINTE  / 5
1 CAPITOLUL I : ÎN LOC DE INTRODUCERE  / 8
Comunicarea
      1.1.Definiţii  / 9
                                    1.2.Scurt binom istoric : comunicarea
umană şi comunicarea de masă  / 11
      1.3.Procesul de comunicare  / 14
           1.3.1.Conceptualizare  / 14
           1.3.2.Elemente constitutive  / 14
      1.4.Particularităţi ale comunicării  / 15
           1.4.1.Caracteristici  / 15
         1.5.Tipuri de comunicare  / 15
   CAPITOLUL II: DIMENSIUNEA PSIHO-COMUNICAŢIONALĀ  / 17
1.Publicitatea subliminală  /18
         1.1.Conceptualizare  / 18
         1.2.Scurt istoric  / 19
         1.3.Publicitatea subliminală – tehnică a manipulării?  / 20
                  1.3.1.Manipularea – definiţie, practici manipulative  /
20
                  1.3.2.Relaţia publicitate subliminală – manipulare  / 21
2.Nouă tipuri de comunicare, un singur puzzle subliminal  / 21
3.Mesajele subliminale  / 26
      3.1. Mecanismul psiho-morfo-fiziologic al mesajelor de tip subliminal
/ 26
      3.2.Receptorii umani: geoizi de absorbţie subliminală  / 31
      3.3.Fundamentul simbolic- pista de aterizare a mesajelor subliminale?
/ 32
4.Adaptări ale unor modele ale comunicării pentru studiul procedural al
mesajelor subliminale  / 33
      4.1. Cinci întrebări, un singur răspuns unificator  / 33
      4.2.Linearitatea şi unidirecţionalitatea, 2 atribute ale mesajelor
subliminale?  / 36
      4.3.Un model multifuncţional, un comportament unifuncţional  / 39
      4.4.ABX subliminal  / 43
      4.5.Dresaj fiziologic prin ritual simbolic  / 45
      4.6. Mesajele subliminale versus comportamentul individual  / 45
      4.7.Efecte media centrifuge şi receptori umani centripeţi  / 49
      4.8.Hegemonia mass-media şi endocathexia subliminală  / 51
5.Publicitatea subliminală şi spălarea creierului în secolul XX  / 52
6.Experimente  / 53
7.Cazuistică  / 58
   CAPITOLUL III: DIMENSIUNEA JURIDICĂ  / 60
1.Cadrul integrativ al temei: dreptul comunicării sociale  / 61
2.Cadrul legislativ intern  / 62
         Constituţia României
         Legea privind publicitatea
         Legea audiovizualului
         Legea de ratificare a Convenţiei Europene privind televiziunea
transfrontieră
         Legea privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
presă Rompres
         Legea concurenţei
3.Cadrul legislativ extern  / 69
      Prevederile Comisiei Federale pentru Comunicare din Washington
D.C.(F.C.C.)
4.Cazuistică  / 70
         4.1.Cazul senatorilor Ron Wyden şi John B.Breaux din Senatul
Statelor Unite ale Americii, 2001  / 70
         4.2.Cazul Alianţei P.N.L.-P.D., 2003  / 71
   CAPITOLUL IV: DIMENSIUNEA PUBLICITĀŢII  / 73
1.Publicitatea subliminală şi scrisul hipnotic  / 74
2.Imersarea subliminală: refulare, repetiţie, sugestie şi artă  / 75
3.Imunitatea şi imunizarea la virusul SSV  / 78
4.Limbajul publicităţii: baldachinul comprehensiunii  / 80
5.Porţile subconştientului şi cheia suliminală  / 85
6.Dialectica gravităţii sau tubulatura metafizică a logo-urilor  / 88
      6.1.-logo-ul simbolic  / 88
      6.2.-logo-ul ca obiect totemic  / 90
   CAPITOLUL V: CONCLUZII   / 92
1.Concluzii generale  / 93
2.Concluzii structurate  / 94
      2.1.Dimensiunea psiho-comunicaţională  / 94
      2.2.Dimensiunea juridică  / 96
      2.3.Dimensiunea publicităţii  / 97
3.Melioratio – proiect ajustare cadrul juridic  / 102
ANEXE  / 105
1.Anexa A  / 106
2.Anexa B  / 113
3.Anexa C  / 114
BIBLIOGRAFIE  / 122