Mijloace de comunicare. Serviciul postal

1                     CUPRINS
2                Memoriu justificativ
      CAP. I.  SERVICIUL POSTAL
  A. Obiectele de corespondenta
1. Scrisorile;
2. Pachetele mici;
3. Actele de procodura;
4. Cartile postale;
5. Imprimatele;
6. Redactarea adreselor la obiectele de corespondenta.
   B. Mandatele
1. Indicatii speciale la mandate.
   C. Obiecte de mesagerie
1. Coletele;
2. Scrisorile cu valoare declarata;
3. Genti colectoare. Casete;
4. Sacii si pachetele de presa.
   D. Obiectele interzise la teansmiterea prin POSTA ROMANA
   E. Taxarea serviciilor postale
   F. Noi servicii organizate de POSTA ROMANA
     CAP. II. SERVICIUL TELEFONIC
1. Intocmirea planului privind desfasurarea convorbirilor telefonice de
serviciu;
2. Recomandari pentru modul cum raspundem la telefon;
3. Nota telefonica;
4. Recomandari in cazul in care apelam noi;
5. Reguli privind asigurarea convorbirii destinate sau solicitate de
conducere;
6. Convorbiri internationale;
7. Tonuri telefonice.
    CAP. III. SERVICIUL TELEGRAFIC
1. Adresa la telegrame;
2. Redactarea textului;
3. Telegramele oficiale;
4. Primirea telegramelor prin telefon de la domiciliul abonatului
telefonic.
    CAP. IV. SERVICIUL TELEX
    CAP. V. INTERFONUL
1. Directii de utilizare;
2. Componentele interfonului.
Concluzii
Bibliografie
pagini 22