Comunicarea in Administratia Publica

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
..............................................................1
CAPITOLUL
I...........................................................................
........................................................2
Procesul                                                                  de
comunicare..................................................................
...................................................2
                   1.1.Elementele               procesului                de
comunicare..................................................................
..................3
                                                               1.2.Funcţiile
comunicării.................................................................
.............................................3
                                  1.3.Modele                              de
comunicare..................................................................
.........................................4
                                1.4.Modalităţi                            de
comunicare..................................................................
.....................................5
                                 1.5.Canalele                             de
comunicare..................................................................
........................................7
                                 1.6.Reţele                               de
comunicare..................................................................
...........................................9
                                1.7.Comunicare                            şi
motivaţie...................................................................
....................................10
CAPITOLUL
II..........................................................................
.....................................................12
Comunicarea-baza                                                  relaţiilor
publice.....................................................................
...........................12
                                                               2.1.Relaţiile
publice.....................................................................
...............................................12
                                  2.1.1.Relaţiile                         cu
presa.......................................................................
...................................17
                      2.1.2.Relaţiile             cu              sociatatea
civilă......................................................................
...................21
                                2.2.Relaţiile                             cu
publicul....................................................................
..........................................25
                   2.2.1.Conduita          în          relaţiile          cu
publicul....................................................................
...............25
                   2.2.2.Retorica          în          relaţiile          cu
publicul....................................................................
................27
                  2.2.3.Persuasiunea         în         relaţiile         cu
publicul....................................................................
.........27
                  2.2.4.Opinia          publică.          Studiu          de
caz.........................................................................
..............29
           2.2.5.   Accesul   cetăţenilor   la   informaţiile   de   interes
public...................................................33
          2.2.6. Particularităţi ale comunicării  cu  membrii  comunităţilor
etnice.................................37
      2.3. Comunicarea. Concepte de bază  ale  comunicării  în  procesul  de
administrare..................38
                  2.3.1.         Comunicarea          cu          superiorii
ierarhici...................................................................
.........40
                         2.3.2.                Comunicarea                cu
colegii.....................................................................
..........................42
                         2.3.3.                Comunicarea                cu
subalternii.................................................................
........................42
                               2.4.                            Corespondenţa
administrativă..............................................................
...............................44
CAPITOLUL III……………………………………………………………………………..……52
Stilul administrativ...………………...…………………………………………………….….…..52
     3.1 Istoria Stilului
administrativ...............................................................
..................................52
     3.2. Stilul administrativ în epoca
actuală.....................................................................
...............55
     3.3. Trăsăturile caracteristice stilului
administrativ...............................................................
.....55
     3.4. Greşeli de limbă în stil
administrativ...............................................................
....................66
CAPITOLUL
IV..........................................................................
....................................................71
Practici comunicaţionale în România şi în Republica
Moldova......................................................71
     4.1. Practica judiciară în materie de Contencios
Administrativ.................................................71
          4.1.1. Controlul judecătoresc direct al actelor
administrative...............................................72
          4.2.2. Procedura şi efectele controlului judiciar asupra faptelor
administrative ilegale........77
     4.2. Petiţiile. Analiză contextuală. Cadru legal de
reglementare................................................82
     4.3. Comunicarea prin
Internet....................................................................
........……….........
CONCLUZII …………………………………….......……….......…………………….………....
ANEXE……………………………...……………………….......………………………….….…