INFLUENTE ALE COMUNICARII INTERPERSONALE

CUPRINS | | |
|Introducere...........................................................|5  |
|...............................................                       |   |
|Capitolul 1. Abordări teoretice ale comunicării interpersonale în     |   |
|organizaţia (structura) militară………………………………………………                    |9  |
|1.1 Generalităţi privind comunicarea interpersonală …………………………..      |9  |
|1.1.1 Scurt istoric al comunicării…………………………………………….                  |9  |
|Locul comunicării interpersonale în cadrul comunicării……………...        |11 |
|Influenţe psihologice ale comunicării interpersonale…………………           |17 |
|Modelul ,,ferestrei lui Johari’’ în studiul comunicării               |18 |
|interpersonale...                                                     |   |
|1.2 Rolul şi importanţa comunicării interpersonale în cadrul          |   |
|organizaţiei militare………………………………………………………………………….                    |22 |
|1.2.1  Comunicarea interpersonală  parte a comunicării organizaţionale|   |
|din cadrul structurii militare…………………………………………....................... |23 |
|Comunicarea interpersonală de succes în cadrul organizaţiei militare..|27 |
|Comunicarea interpersonală în activitatea leadership-ului militar……   |31 |
|1.3 Influenţa stilului de comunicare al liderului asupra climatului   |   |
|comunicării organizaţionale………………………………………………………………….                 |32 |
|Tipologia stilului de comunicare organizaţională…………………….             |33 |
|Climatul comunicării organizaţionale………………………………...                   |37 |
|Influenţa stilului de comunicare asupra climatului comunicării……...   |40 |
|Capitolul 2. Comunicarea şi motivarea în structura militară……………...   |44 |
|2.1 Corelaţia comunicare – cunoaştere – motivaţie…………………………….         |44 |
|2.2 Rolul comunicării interpersonale în motivarea subordonaţilor…………….|46 |
|2.3 Modalităţi de motivare a subordonaţilor……………………………………             |49 |
|Capitolul 3. Gestionarea comunicării în organizaţia militară……………...  |52 |
|3.1 Modalităţi de gestionare eficientă a comunicării de către         |   |
|comandantul (liderul) militar………………………………………………………………….               |52 |
|3.2 Cerinţe şi exigenţe ale unei comunicări optime în organizaţia     |56 |
|militară…….                                                           |   |
|3.2.1 Criteriile de eficienţă ale comunicării………………………………...          |57 |
|3.2.2 Cerinţele comunicării eficiente……………………………………….                 |58 |
|      3.2.3 Comandantul (liderul) şi cerinţele comunicării            |59 |
|optime………………                                                          |   |
|Capitolul 4. Studiu privind influenţa stilului de comunicare asupra   |   |
|climatului comunicării………………………………………………………...                        |65 |
|4.1Tema şi obiectivele studiului ……………………………………………….                  |65 |
|4.2 Domeniul investigat………………………………………………………...                       |65 |
|4.3 Analiza şi prelucrarea datelor………………………………………………                  |66 |
|4.4 Concluzii şi propuneri rezultate în urma                          |71 |
|studiului.........................................                    |   |
|Concluzi şi                                                           |73 |
|propuneri.............................................................|   |
|..............................                                        |   |
|Bibliografie……………………………………………………………………..                              |75 |
|Anexe…………………………………………………………………………...                                  |77 |