Principiul separatiei puterilor in stat

                                   CUPRINS
Introducere
                                  Partea I
     Coordonate teoretice ale principiului separaţiei puterilor în stat
Capitolul I: Originea principiului separaţiei puterilor în stat
....................... 4
      1.          Sursele          antice          ale          principiului
............................................................................
. 4
      2.           Concepţia            lui            John            Locke
............................................................................
........ 4
      3.               Concepţia               lui               Montesquieu
............................................................................
...... 7
      4.                    Constituţionalismul                     american
...........................................................................
 11
Capitolul II: Critici ale principiului separaţiei puterilor în stat
................... 12
      1.                       Perspectiva                       organicistă
............................................................................
............ 12
      2.                        Critica                        autoritaristă
............................................................................
.................. 12
      3.              Împotriva               puterii               juridice
............................................................................
......... 13
      4.                        Perspectiva                        teoretică
............................................................................
.................. 13
      5.                        Perspective                         politice
............................................................................
....................  14
      6.   Critica   stalinistă   a    separaţiei    puterilor    în    stat
...................................................... 16
Capitolul III: Tipuri de structuri de guvernare
...................................................... 18
      1. Regimul confuziei puterilor ………………………………………………………. 18
      2.  Regimul  separaţiei  rigide  a  puterilor  (regimul  prezidenţial)
…………………..   20
      3. Regimul separaţiei suple  sau  al  colaborării  puterilor  (regimul
parlamentar)….. 21
      4. Regimul semiprezidenţial …………………………………………………………   23
Capitolul IV: Funcţiile puterilor statului …………………………………………... 23
      1. Legislativul ………………………………………………………………………… 23
      2. Executivul ………………………………………………………………………….. 26
      3. Puterea judecătorească …………………………………………………………… 26
                                                      Partea a II-a
             Principiul separaţiei puterilor în stat în România
Capitolul I:  Principiul  separaţiei  puterilor  în  stat  înainte  de  1989
……………27
      1.    Separatia    puterilor    conform    Constitutiei    din    1866
................................................. 29
      2.  Separaţia  puterilor   în   stat   după   Constituţia   din   1923
............................................. 33
            3. Constituţia din 1938 – abdicare de la  principiul  separaţiei
puterilor în stat ........ 38
Capitolul II: Împărţirea puterilor în stat în România post-revoluţionară  ….
40
                 1.             Constituţia             din             1991
............................................................................
........................ 43
                 2.             Constituţia             din             2003
............................................................................
.......................  70
Concluzii
............................................................................
....................................................... 72
Bibliografie
............................................................................
.................................................. 74