Puterea imaginii in arhitectura discursului publicitar

Cuprins
    1. Rentabilitatea Semnului
    1.1. Preliminarii...…………………………………………..……..………………………...….5
    1.2.         Criza          universităţii          sau          Babelul
nefericit..………….……………….………...…….....8
    1.3. Justificări şi intenţii.……………………………….…………………………..…...…...14
    2. Situs-urile epistemice - scurtă istorie a mutaţiilor semnului
    2.1. Necesitatea travaliului arheologic..…….…….………...…………….……………….15
    2.2.          Antichitatea           -           semnul           supus
lucrului..............................................…………17
    2.3. Modernitatea - semnul supus ideii.……….….........………...………………………18
    2.4.       Modernitatea      târzie      -       tirania       semnului
…....….……....…………………………...20
    3. Actul lecturării imaginii
    3.1. Definirea stării de comunicare…..………..…………………………………………....23
    3.2. Publicitatea ca piaţă a limbajului………….……………………………………...…...27
    3.3. Analiza imaginii publicitare……..…………….…………..…………………………...30
    4. Exegeţi ai imaginii
    4.1. Rene Huyghe: privirea înlocuieşte meditaţia….......…………………………………41
    4.2. Pierre Francastel: gândirea figurativă…………….……………………….…………..45
    4.3. Jean Baudrillard: arheologia simulacrului.……………………………………………48
    5. Utopică şi facticitate
    5.1. Puterea demiurgică a imaginii......……………………..…………………….…….….57
    5.2. Coerciţia fericirii.….…………………….……………………….………………………..61
    6. În loc de concluzii
    Analiza   afişului   promoţional   al   filmului   The   Truman    Show
(1997)..…….…………...67
    Bibliografie selectivă…..…….……..….………....…………….…………….…......70