Comunicarea Manageriala in Organizatiile Europene APLICATII LA ROMTELECOM

                                      CUPRINS
           Introducere
............................................................................
.......................4
Capitolul I
      CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA
      MANAGERIALĂ...........................................................
      ..............................7
  1.1.  Conceptul de comunicare managerială
..............................................................7
  1.2.  Componente ale procesului de comunicare managerială
.................................11
  1.3.  Obiectivele comunicării manageriale
...............................................................17
  1.4.  Funcţiile comunicării manageriale
...................................................................18
  1.5.  Formele comunicării manageriale
....................................................................26
Capitolul II
      COMPLEXITATEA PROCESULUI DE COMUNICARE ÎN MANAGE-MENTUL FIRMELOR
      EUROPENE ...............................................30
  2.1.  Particularităţile actuale ale comunicării
manageriale........................................30
  2.2.  Modele performante de comunicare managerială aplicate în firmele
      europene...............................................................
...........................................41
  2.3.  Stilul de comunicare al managerului european
performant..............................45
  2.4.  Rolul managerului în procesul de
comunicare..................................................70
  2.5.  Analiza tranzacţională – metoda performanta de comunicare în
      managementul firmelor
europene....................................................................
57
Capitolul III
      DIAGNOZA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGE-RIALA ÎN CADRUL ROMTELECOM
      BRAŞOV.....................66
  3.1.  Trăsături caracteristice ale politicii de comunicare în cadrul
companiei
ROMTELECOM..................................................................
...........................66
  3.2.  Analiza privind competenţa comunicaţională în managementul
Romtelecom
BRAŞOV......................................................................
...................................79
  3.3.  Rezultatele diagnozei privind procesul de comunicare managerială în
cadrul
         Romtelecom
  BRAŞOV.....................................................................
  ...............82
Capitolul IV
      PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE COMUNICARE  MANAGERIALĂ ÎN CADRUL
      ROMTELECOM  BRAŞOV...95
  4.1.  Soluţii privind optimizarea procesului de comunicare
managerială......................95
  4.2.  Reflectarea procesului de imbunătăţire a comunicării manageriale în
         performanţele firmei
învestigate.................................................................
.........99
CONCLUZII şi
PROPUNERI...................................................................
.................101
BIBLIOGRAFIE................................................................
..........................................106
ANEXE.......................................................................
...................................................109