Cercetarea satisfactiei clientului prin chestionar

CUPRINS
1. MARKETINGU-ul şi rolul lui  în cadrul organizatiei
1.1 Importanţa marketing-ului în cadrul organizatiilor
1.2 Orientari moderne in maketing
1.3 MARKETING-UL INDUSTRIAL – DOMENIU DISTINCT AL MARKETINGULUI
1.4 Mixul de marketing industrial
2. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ARCELORMITTAL GALATI
2.1 Istoric. Obiect de activitate
2.2 ArcelorMittal Galaţi - Capacităţi de productie
2.3 Produsele ARCELORMITTAL GALATI
2.4 Politica ARCELORMITTAL GALATI
2.5 Obiectivele ARCELORMITTAL GALATI
2.6 Certificari de sistem
2.7 Piata organizationala
2.8 Micromediul organizaţiei ARCELORMITTAL GALATI
2.9 Macromediul organizaţiei ARCELORMITTAL GALATI
2.10 Structura pietei ARCELORMITTAL GALATI
3. ANALIZA SITUAŢIEI ORGANIZAŢIEI ARCELORMITTAL GALATI
3.1 Analiza de portofoliu
3.2 Modelul MC Kinsey
3.3 Modelul Porter
3.4 Analiza SWOT
4. SATISFACŢIA CLIENŢILOR – OBIECTIV PRIORITAR AL ORGANIZAŢIEI
ARCELORMITTAL GALATI
4.1 Importanţa şi rolul cercetărilor de marketing in cadrul organizatiei
4.2 Locul cercetărilor de marketing în cadrul organizatiei
4.3 Analiza satisfacţiei clientului cu ajutorul chestionarului
4.4 Prelucrarea si interpretarea datelor
4.5 Metoda de calcul a gradului de satisfactie
5. Măsuri şi propuneri de îmbunătăţire a satisfactiei clientilor
5.1 Observaţii şi propuneri de îmbunătăţire ale clienţilor ca urmare a
evaluarii satisfactiei
              CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI CLIENTULUI
Bibliografie
106 pagini