Evolutia relatiilor sovieto-iugoslave

                               C U P R I N S:
                      INTRODUCERE…………………………………………….pag.
    CAPITOLUL I. Situaţia politică şi militară în Iugoslavia (1940-1941)
    § 1. Alipirea Iugoslaviei la Tripla Alianţă. Lovitura de stat din 27
                  martie 1941………………………………………………………….….pag.
      § 2. Nivelul de pregătire militară în faza iniţială a războiului.
           Geneza relaţiilor sovieto-iugoslave………….……………………….pag.
             CAPITOLUL II. Ocuparea şi dezmembrarea Iugoslaviei
     § 1. Acţiunile militare fasciste în Iugoslavia şi poziţia forţelor
                  politice………………..………………………………………………….pag.
            § 2. Prima mare revoltă în Europa ocupată………………….pag.
             §3. Conducerea populară provizorie, VANEI şi CNEI –
                  Şibaşici……………………………………………………….…………….pag.
        CAPITOLUL III. Eliberarea Iugoslaviei şi afirmarea ei pe plan
                     politic………………………………………………………….pag.
                                INCHEIERE………
                                Bibliografie
                                  pagini 75