Strategia de comunicare

CUPRINS
   1. INTRODUCERE ÎN COMUNICAREA DE MARKETING…………….…………… 1
         1. Evoluţia pieţii comunicării de marketing în
            România…………………………1
         2. Planul lucrării……………………………………………… ………..…. ……5
   2. TEORIILE COMUNICĂRII ŞI PROCESUL DE COMUNICARE………..…………6
         1. Conceptul de comunicare în accepţiunea marketing-lui…
            .…………………..6
         2. Teoriile comunicării…………………………………………………….……..6
                 1. Teoriile economice…………………………………………………7
                 2. Teoriile comportamentale………………………………………….8
                 3. Teoriile psihologice………………………………………….……..9
                 4. Teoriile sociale……………………………………………………..9
         3. Procesul de comunicare………………………………………………………10
                 1. Procesul de comunicare şi elementele componente
                    ale acestuia.....11
                 2. Tipuri de procese de comunicare în
                    marketing……………………13
   3. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE COMUNICARE………….…15
         1. Strategia şi politica de marketing………………………………………….….15
         2. Strategia de comunicare şi tipuri de
            strategii…………………………………16
         3. Elaborarea strategiei de comunicare………………………………………….18
                 1. Analiza situaţiei
                    întreprinderii…..………………………………...20
                 2. Obiectivele comunicării…………………………………………..21
                 3. Definirea ţintei comunicării………………………………………24
                 4. Mijloacele de comunicare…………………………………………25
                 5. Stabilirea bugetului şi repartizarea acestuia pe
                    elementele mixului
                    de comunicare.…………………………………………………….27
                 6. Derularea campanie de comunicare……..………………….……..31
                 7. Măsuarea şi evaluarea strategiei şi campanie de
                    comunicare……..32
   4. STRATEGIA DE PUBLICITATE………..………………………………………….34
         1. Conceptul de publicitate……………….……………………………………34
         2. Elaborarea strategiei de publicitate…………………………………………..35
                 1. Stabilirea obiectivelor
                    publicităţii…..…………………………….36
                 2. Stabilirea bugetului publicitar…………………………………….37
                 3. Crearea mesajelor publicitare……………………………………..38
                 4. Alegerea mediilor şi a suporţilor
                    publicitari………………………43
                 5. Aprecierea efectelor campaniei
                    publicitare……………………….47
   5. APELAREA FIRMEI LA AGENŢIA DE PUBLICITATE………………………….49
         1. Alegerea agenţiei de publicitate……………………………………………..49
         2. Plata serviciilor agenţiilor de
            publicitate…………………………………….51
   6. STUDIU DE CAZ: STRATEGIA DE COMUNICARE PENTRU PRODUSUL BĂUTURĂ
      ENERGIZANTĂ „POWER HORSE” AL FIRMEI S.C. DACARDI
      S.R.L............................................................
      .................................................................
      52
Bibliografie