IDENTITATEA CULTURALA IN MESAJUL PUBLICITAR . RECLAMA ROMANEASCA

CUPRINS
Introducere.................................................................
........................................p. 3
            Partea întâi
Reclama
1.1.
Definiţii...................................................................
..........................p. 5
Obiective...................................................................
........................p. 8
Utilitate...................................................................
..........................p. 10
Structură...................................................................
........................p. 11
Tipuri de discursuri
publicitare.........................................................p. 13
Identitate şi diferenţă culturală
        2.1. Repere ale identităţii culturale şi ale discursului
identitar................p. 19
        2.2. Tradiţie vs. inovaţie – modalităţi de păstrare a identităţii
culturale în
                publicitatea
românească..................................................................
..p. 24
                          2.3. Relativismul cultural. Contextul cultural-
normativ în publicitate....p. 26
                          2.4. Spiritualitatea
românească................................................................p.
 34
Publicitate şi globalizare
                          3.1. Pentru o definiţie a termenului
globalizare.......................................p. 38
                          3.2. Globalizarea culturală – o globalizare
totală?...................................p. 39
                          3.3. Americanizarea
............................................................................
.....p. 44
Textul în mesajul publicitar
   4.1. Eficienţa mesajului
publicitar...........................................................p. 48
                           4.2. Cuvântul-modalitate de
influenţare..................................................p. 54
                           4.3.
Stereotipuri................................................................
.......................p. 55
                           4.4.
Intertextualitate...........................................................
......................p. 59
         4.5. Anglicisme în publicitatea românească
(Romgleza).........................p. 61
Scurt istoric al
reclamei....................................................................
..........p. 63
                          5.1. Reclama
americană...................................................................
........p. 64
                          5.2. Reclama
românească..................................................................
.......p. 71
Partea a doua (Studiu de caz)
 Reclame care exploatează identitatea culturală românească
                          6.1. Reclame de succes
                                 6.1.1. Identitatea românească la nivel
lingvistic..............................p. 76
                                 6.1.2. Identitatea românească la nivelul
tradiţiilor...........................p. 78
                                 6.1.3. Identitatea românească în ceea ce
priveşte relaţia de cuplu...p. 83
                                 6.1.4. Identitatea românească la nivelul
mărcilor autohtone............p. 88
                                 6.1.5. Mărci importate şi adaptate
specificului cultural românesc...p. 96
                                 6.1.6. Identitatea la nivelul contextului
socio-cultural românesc.....p. 97
                          6.2.
Eşecuri.....................................................................
.........................p. 98
Concluzii...................................................................
.......................................p. 106
Bibliografie................................................................
.......................................p. 109