Sistemele politice ale Marii Britaniei si Germaniei

Cuprins:
Introducere:                                                        Sistemul
prlamentar..................................................................
.......2
Capitolul   I   :    Sistemele    politice    ale    Marii    Britanii    şi
Germaniei............................7
                    I.1.               Marea               Britanie-monarhie
constituţională..............................................7
                                  I.2.                             Germamia-
parlamentarism..............................................................
......11
Capitolul II : Asemănările dintre sistemul  de monarhie  constituţională  al
Marii         Britanii         şi         cel         parlamentar         al
Germaniei...............................................................16
                       II.1.                  Preşedente                  vs
monarh......................................................................
....16
        II.2.   Cancelarul   federal   şi   Cabinetul   vs   Premier      şi
executiv......................20
Capitolul   III:   Deosebirile   dintre   sistemele   Marii   Britanii    şi
Germaniei...............28
      III.1.                          Parlament                           vs
Parlament...................................................................
....28
           1.1.Bundestag                     vs                      Camera
      Comunelor..............................................30
                      1.2            Bundesrat           vs           Camera
Lorzilor....................................................35
       III.2.   Sistem   bipartidist   imperfect   vs   sistem   bipartidist
pur.....................38
           III.3.        Constituţie       scrisă       vs       Constitutie
cutumiară......................................50
Concluzie:  Marea  Britanie  şi  Germania   model   de   parlamentarism   cu
centralzarea    puterii    pe    premier    (modelele    Westminister     şi
Kanylerdemokratie)
............................................................................
......................................................51
Anexe.......................................................................
................................................61