CONFLICTE SI SECURITATE POST RAZBOI RECE IN SPATIUL PONTIC . STUDIU DE CAZ TRANSNISTRIA

                                   CUPRINS
|                                                             |Pag.  |
|ÎNTRODUCERE                                                  |3     |
|                                                             |      |
|CAPITOLUL I                                                  |5     |
|ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND SECURITATEA ŞI CARACTERISTICI ALE|      |
|SPAŢIULUI PONTIC                                             |      |
|                                                             |      |
|1.1.|Regiunea Mării Negre. Caracteristici şi particularităţi  |5     |
|    |                                                         |      |
|1.2.|Realităţi şi perspective ale contextului regional de     |14    |
|    |securitate ponto-baltic                                  |      |
|    |                                                         |      |
|CAPITOLUL II                                                 |29    |
|RAPORTURILE FEDERAŢIEI RUSE CU OCCIDENTUL. SCHIMBAREA        |      |
|PERCEPŢIILOR DESPRE AMENINŢĂRI                               |      |
|    |                                                         |      |
|2.1.|Interferenţe şi context al relaţiilor Rusiei cu          |29    |
|    |Occidentul                                               |      |
|    |                                                         |      |
|2.2.|Aspecte specifice ale relaţiilor Rusia–NATO/UE           |37    |
|    |                                                         |      |
|2.3.|Sistemul energetic – element al relaţiilor Rusiei cu     |52    |
|    |Vestul                                                   |      |
|    |                                                         |      |
|CAPITOLUL III                                                |63    |
|PARTICULARITĂŢI ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII REGIONALE. CAZUL   |      |
|TRANSNISTRIEI                                                |      |
|    |                                                         |      |
|3.1.|Evoluţia conflictului transnistrean                      |63    |
|    |                                                         |      |
|3.2.|Rolul UE în soluţionarea conflictului transnistrean      |67    |
|    |                                                         |      |
|3.3.|Asistenţa pacificatoare UE-Rusia în Moldova              |71    |
|    |                                                         |      |
|3.4.|Impactul conflictului transnistrean asupra securităţii   |79    |
|    |regiunii Mării Negre                                     |      |
|    |                                                         |      |
|3.5.|Referinte aspra conflictului transnistrean               |81    |
|    |                                                         |      |
|3.6.|Mentalul colectiv şi percepţia proceselor regionale sub  |86    |
|    |aspect geopolitic                                        |      |
|    |                                                         |      |
|ÎNCHEIERE                                                    |88    |
|                                                             |      |
|BIBLIOGRAFIE                                                 |90    |