Comunicarea politica intre traditie si actualitate

CUPRINS
Introducere   ………………………………………………………………p.3
CAP. I Consideraţii generale privind comunicarea   …………………..p.6
      1. Definiţia comunicării şi elementele sale   ………………………..p.6
      2. Conceptul, tipologia comunicării   ……………………………….p.13
      3. Comunicarea de masă. Concept şi tipologie   ……………………p.18
      3.1. Elementele comunicării de masă   ……………………………..p.19
       3.2.  Diferenţa   dintre   comunicarea   de   masă   şi   comunicarea
publică..p.23
      3.3. Mijloacele comunicării de masă   ……………………………...p.31
      4. Rolul şi funcţiile comunicării în perioada globalizării  ………….p.42
CAP. II Comunicarea politică – abordări teoretice   ………………….p.47
      1. Apariţia şi evoluţia comunicării politice   ……………………….p.47
      2. Scopurile comunicării politice   …………………………………p.50
      3. Abordări contemporane privind comunicarea politică   ………...p.55
      4. Mijloacele comunicării politice   ………………………………..p.59
CAP. III Comunicarea politică în contextual internaţional actual  ….p.64
      1. Comunicarea politică şi mondializarea     ……………………….p.64
      2. Comunicarea politică în accepţiunea modernă.  Bariere  în  procesul
de
      comunicare   ………………………………………………………..p.68
      3. Comunicarea electorală   ………………………………………...p.72
      4. Cercetarea comunicării politice în stadiul actual   ……………….p.80
Concluzii   …………………………………………………………………p.83
Bibliografie   ………………………………………………………………p.85.