APARAREA SI SECURITATEA NATIONALA IN PARADIGMA INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EUROPENE SI EUROATLANTICE

     APĂRAREA ŞI SECURITAREA NAŢIONALĂ ÎN STRUCTURILE EUROPENE ŞI
EUROATLANTICE
     3.1 Dimensiuni strategice ale integrării euroatlantice. Relaţii
tramsatlantice.....................
     3.2. Apărarea şi securitatea uropeană între NATO şi
UE...................................................
     3.3. România şi politica europeană de securitate şi
apărare................................................
     3.4. Strategia de securitate europeană pentru secolul
XXI..................................................
     3.5. Securitatea naţională în structurile europene şi
euroatlantice.......................................
             3.5.1. Procesul de transformare NATO şi implicaţiile acestuia
asupra securităţii.............
             3.5.2. Surse de instabilitate regională, ameninţări şi
provocări la adresa securităţii în zona
                        Balcanilor şi Bazinul Mării
Negre.......................................................................
.......
             3.5.3. Surse de instabilitate şi securitate a
româniei.............................................................
             3.5.4. Modelul de securitate al naţiunilor şi strategia
Securităţii Naţionale a României........
      3.6. Apărarea naţională în structurile europene şi
euroatlantice................................................
              3.6.1. Rolul armatei în contextul noii strategii de securitate
a României...........................
              3.6.2. Influenţele surselor de instabilitate asupra
organismului militar
     3.6.3. Implicaţii ale dinamicii surselor de securitate asupra
siguranţei militare..................
     3.6.4. Rolul militar al României în cadrul
NATO...................................................................
 3.6.5. Implicaţiile integrării României în structurile de securitate
euroatlantice asupra Activităţii serviciului de informaţii
militare.................................................................
Bibliografie
Pagini 78