Gestiunea datoriei publice. Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale pentru gesti

                                  1 Cuprins
|CAPITOLUL I: TEORIA ÎMPRUMUTULUI DE STAT                   |p. 1  |
|Secţiunea I: Conţinutul împrumutului: deosebirea dintre    |      |
|împrumutul       public şi împrumutul privat, impozite     |p. 1  |
|Secţiunea a II-a: Trăsături ale împrumutului               |p. 4  |
|Secţiunea a III-a: Necesitatea împrumutului de stat        |p. 5  |
|CAPITOLUL II: ELEMENTE TEHNICE ALE ÎMPRUMUTULUI            |p. 9  |
|Secţiunea I: Principalele elemente tehnice ale împrumutului|p. 9  |
|de stat                                                    |      |
|                 A. Elemente definite în momentul emisiunii|      |
|prin reglementarea legală, care stabileşte valoarea şi     |p. 9  |
|condiţiile plasamentelor                                   |      |
|                 B. Tehnicile de plasare                   |p. 10 |
|                 C. Datoria publică la un moment dat       |p. 11 |
|                 D. Serviciul datoriei publice             |p. 11 |
|Secţiunea a II-a: Emisiunea împrumutului                   |p. 11 |
|Secţiunea a III-a: Plasarea titlurilor                     |p. 17 |
|CAPITOLUL III: DATORIA PUBLICĂ                             |p. 20 |
|Secţiunea I: Formele şi elementele tehnice ale datoriei    |p. 20 |
|publice                                                    |      |
|Secţiunea a II-a: Regimul datoriei publice în România      |p. 24 |
|Secţiunea a III-a: Datoria internă                         |p. 34 |
|CAPITOLUL IV: DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ                      |p. 40 |
|Secţiunea I: Conceptul de datorie externă. Caracteristici. |p. 40 |
|Strategii                                                  |      |
|Secţiunea a II-a: Datoria externă a ţărilor în curs de     |p. 48 |
|dezvoltare                                                 |      |
|Secţiunea a III-a: Criza datoriei externe                  |p. 52 |
|CAPITOLUL V: MECANISMUL DE GESTIUNE A DATORIEI PUBLICE     |      |
|                                                           |p. 56 |
|Secţiunea I: Operaţii privind gestiunea datoriei publice   |p. 56 |
|Secţiunea a II-a: Relaţiile României cu instituţiile       |      |
|financiare internaţionale pentru gestionarea datoriei      |p. 63 |
|publice                                                    |      |
|CAPITOLUL VI: CONCLUZII                                    |p. 68 |
   Bibliografie
Anexe