Industria Carnii

1. Valorificarea sângelui 2
1.1 ORIENTĂRI ACTUALE ASUPRA FOLOSIRII SÂNGELUI 2
1.2 Morfologia şi proprietăţile fizico-chimice ale sângelui 4
2. Coagularea sângelui 8
3. Recoltarea sângelui 8
4. Recoltarea sângelui pentru scopuri furajere sau tehnice 9
5. Tratarea sângelui în vederea prelucrării 9
6. Stabilizarea sângelui 9
7. Defibrinarea sângelui 10
8. Prelucrarea sângelui pentru scopuri furajere 10
9. Prepararea făini de sânge 10
10. Folosirea sângelui în scop terapeutic 11
11. Folosirea sângelui în scopuri tehnice 11
12. Valorificarea confiscatelor şi a deşeurilor ca făinuri furajere şi grăsimi tehnice 12
13. Materia primă pentru făinuri furajere 13
14. Organe şi produse necomestibile rezultate la tăiere 14
15. Metode de fabricare 15
16. Fabricarea făinii de carne prin metoda termochimică 16
17. Valorificarea oaselor 16
18. Fabricarea cărbunelui de oase 17
19. Fabricarea gelatinei 18
20. Uleiul de copite 18
21. Valorificarea părului rezultat în abatoare 19
22. Valorificarea coarnelor şi copitelor 20
23. Coarnele 20
24. Copitele 21