Functionarul public. Modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Secţiunea I – Consideraţii generale despre administraţia
publică     3
Secţiunea II – Consideraţii generale privind serviciul public 10
CAPITOLUL II – FUNCŢIA PUBLICĂ
Secţiunea I – Consideraţii preliminare  13
Secţiunea II – Ocuparea funcţiilor publice   20
CAPITOLUL III – FUNCŢIONARUL PUBLIC
Secţiunea I – Aspecte preliminare 31
Secţiunea II – Drepturile funcţionarului public    33
Secţiunea III – Obligaţiile (îndatoririle) funcţionarului
Public      42
Secţiunea IV – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici     47
CAPITOLUL IV –  MODIFICAREA  ŞI  ÎNCETAREA  RAPORTULUI  JURIDIC  DE  FUNCŢIE
PUBLICĂ
Secţiunea I – Modificarea raportului juridic de funcţie
publică     51
Secţiunea II – Încetarea raportului juridic de funcţie publică      57
CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A
FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Secţiunea I – Consideraţii generale     60
Secţiunea  II  –  Formele  răspunderii  juridice  a  funcţionarilor  publici
62
Secţiunea III – Deontologia funcţionarului public  77
ANEXE – SELECŢII DIN ACTE NORMATIVE
Constituţia României din 1991 (extras)  80
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(extras)    87
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale  122