Institutii publice

Introducere 6
CAPITOLUL I.  INSTITUŢIA PUBLICĂ  7
  1.1. Scurt istoric al instituţiei publice   7
  1.2. Prezentarea instituţiilor publice      8
  1.3. Elementele instituţiei publice   11
  1.4. Clasificarea instituţiilor sociale     12
  1.5. Coordonate ale misiunii şi rolul instituţiilor publice 13
  1.6. Produsele şi serviciile oferite  14
  1.7. Consumatorii de produse şi servicii publice 14
  1.8. Segmentele de piaţă urmărite     15
  1.9. Cultura organizaţională în instituţiile publice   15
  1.10. Imaginea publică a instituţiei  16
  1.11. Eficienţa instituţiilor sociale 17
  1.12 Armata ca instituţie publică     18
CAPITOLUL II. INTERVENŢIA SOCIALĂ 20
  2.1. Conceptul de intervenţie socială 20
  2.2. Intervenţie socială exprimată în termeni de: autoritate, putere,
  influenţă 24
    2.2.1. Autoritatea 24
    2.2.2. Puterea     25
    2.2.3. Influenţa   26
  2.4. Raţionalitatea şi eficienţa intervenţiei sociale  27
  2.5. Componentele intervenţiei sociale      29
  2.6. Scopul agentului de intervenţie  29
  2.7. Condiţiile de intervenţie socială      31
  2.8. Etapele procesului de intervenţie socială   31
  2.9.   Noţiunea de metodă  32
  2.10. Clasificarea intervenţiilor sociale   34
  2.11. Strategii folosite în procesul de intervenţie    34
  2.12. Teoria elaborării conflictului  35
    2.12.1.  Majoritatea sau minoritatea      37
    2.12.2. Natura conflictelor   38
  2.14. Ce strategie poate fi folosită pentru a influenţa?    42
CAPITOLUL 3.  RAPORTURILE DE INFLUENŢĂ DINTRE ARMATĂ ŞI SOCIETATE ÎN
CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN N.A.T.O.  ŞI ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ
44
  3.1. Consideraţii asupra raportului armată-societate în România   44
  3.2. Integrarea României în NATO. Efecte asupra raportului  dintre  armată
  şi societate   45
  3.3. Aderarea României la Uniunea Europeană şi consecinţe posibile  pentru
  raportul armată - societate     52
  3.4. Instituţia militară-sursă a intervenţiei sociale  53
    3.4.1. Natura şi conţinutul raporturilor armată –societate globală    53
    3.4.2. Redefinirea raportului dintre armată şi sfera politică   56
    3.4.3.Raporturile armată - societate civilă    60
  3.5. Relaţiile de influenţă dintre armată şi unele instituţii sociale   62
    3.5.1. Raporturile de influenţă dintre armată şi sindicate 63
    3.5.2.  Raporturile de influenţă dintre armată şi biserică 64
    3.5.3.  Raporturile de influenţă dintre armată şi mass-media    64
    3.5.4. Raportul de influenţă dintre armată şi populaţie    66
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 71
BIBLIOGRAFIE     75