STUDIUL PRIVIND IMPACTUL COMUNICARII ASUPRA PROCESULUI MANAGERIAL

CUPRINS
|INTRODUCERE ………………………………………………………..                             |5 |
|CAPITOLUL 1.STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ MILITARĂ ŞI PRELUCRAREA   |  |
|INFORMAŢIEI ÎN ABORDAREA                                        |7 |
|SISTEMICĂ……………..................................................|  |
|.........................                                       |  |
| 1.1. Structura, structura organizaţională şi structura         |8 |
|organizatorică ……………………………………………………………………………..                  |  |
| 1.2. Componentele structurilor organizatorice …………………......    |9 |
| 1.3. Eficienţa structurilor organizatorice …………………………...       |11|
| 1.4. Armata ca instituţie cu structură ierarhică               |12|
|.................................                               |  |
| 1.5. Tendinţe de organizare a armatei în secolul al XXI-lea    |16|
|.............                                                   |  |
| 1.6. Sistemul informaţional “Prelucrarea informaţiei “         |19|
|..................                                              |  |
|CAPITOLUL 2.CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIILE COMUNICĂRII ÎN STRUCTURILE  |  |
|MILITARE ……………………………..........................                  |29|
|2.1. Noţiunea de comunicare ……………………………………………...                |30|
|2.2. Procesul de comunicare ………………………………………………                  |31|
|          2.2.1  Aspecte generale privind procesul de comunicare|31|
|…………..                                                          |  |
| 2.2.2. Elementele procesului de comunicare ……………………….          |34|
|2.3. Funcţiile comunicării manageriale …………………………………...         |35|
|2.4. Funcţiile comunicării în structurile militare              |36|
|.........................................                       |  |
|CAPITOLUL 3. MODELE DE COMUNICARE UTILIZATE DE CĂTRE COMANDANTUL|  |
|DE SUBUNITATE .......................................           |42|
|3.1. Comunicare şi limbaj – comunicarea orală                   |43|
|..........................................                      |  |
| 3.1.1. Limbă – limbaj ………………………………………………                       |43|
| 3.1.2. Stiluri şi tipuri de comunicare                         |44|
|.................................................               |  |
| 3.1.3. Comunicarea verbală (orală) ………………………………...             |46|
| 3.1.4. Comunicarea nonverbală …………………………………….                  |48|
|CAPITOLUL 4. BARIERE COMUNICAŢIONALE SPECIFICE COMANDANTULUI DE |  |
|SUBUNITATE ŞI                                                   |54|
|SUBORDONAŢILOR..................................................|  |
|................................                                |  |
|4.1.Formal şi informal în relaţiile dintre şef şi subordonaţi   |54|
|................................................................|  |
|......................................................          |  |
|4.2.Locul şi rolul comunicării în activitatea comandantului de  |56|
|subunitate......................................................|  |
|................................................                |  |
|4.3.Conştientizarea şi reducerea perturbaţiilor din comunicare  |58|
|................................................................|  |
|....................................................            |  |
|CAPITOLUL5. CERCETARE PRACTICĂ PENTRU IDENTIFICAREA BARIERELOR  |  |
|COMUNICAŢIONALE LA NIVELUL UNEI SUBUNITĂŢI                      |61|
|MILITARE…………………………………......................                     |  |
|5.1. Obiective ……………………………………………………………...                       |61|
|5.2 .Metode de cercetare ………………………………………..................      |61|
|5.3. Descrierea subiecţilor ………………………………………………...               |62|
|5.4. Tehnici aplicate                                           |62|
|…...............................................................|  |
|..................                                              |  |
|5.5. Interpretarea datelor                                      |63|
|…………………………………..........................                         |  |
|5.6. Concluzii şi propuneri ……………………………………...................   |65|
|ANEXE …………………………………………………………………....                             |69|
|BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………….....                         |84|