STUDIU PRIVIND DIRECTIILE SCHIMBARII CULTURII ORGANIZATIONALE IN CONTEXTUL INTEGRARII IN STRUCT

CUPRINS
    CAPITOLUL I
    1.1. CONCEPTUL DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ
         1.1.1. DEFINIREA CULTURII ORGANIZATIONALE
         1.1.2. NIVELURILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ŞI SUBCULTURILE
         COMPONENTE
         1.1.3. DIMENSIUNILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE
     1.2. TIPURILE DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ
         1.2.1.  În funcţie de orientarea culturii
         1.2.2. După contribuţia adusă la performanţele organizaţiei
         1.2.3  În funcţie de configuraţie
         1.2.4.DIMENSIUNILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE
    1.3. INFLUENŢA CULTURII ASUPRA PERFORMANŢELOR ORGANIZAŢIEI
         1.3.1. Performanţa individuală
         1.3.2. Performanţele grupului militar
         1.3.3.CONEXIUNEA DINTRE CULTURA  ORGANIZAŢIONALĂ  ŞI  PERFORMANŢELE
         ORGANIZAŢIEI MILITARE
    CAPITOLUL   ii
    2.1. Schimbarea în organizaţiA MILITARĂ
    2.2.  MODELE Şl METODE DE OPERAŢIONALIZARE A SCHIMBĂRILOR
    ORGANIZAŢIONALE
    2.3.  PRINCIPIILE SCHIMBĂRII CULTURII ORGANIZAŢIONALE DUPĂ COOPER
    2.4.  MODALITĂŢI DE MANIFESTARE A CULTURII ORGANIZAŢIONALE
          2.4.1. SIMBOLURILE
          2.4.2.   NORMELE COMPORTAMENTALE  ORGANIZAŢIONALE
                 2.4.3.   Valorile
              2.4.4.   RITUALURILE Şl CEREMONIILE
               2.4.5.   STATUTURILE Şl ROLURILE PERSONALULUI
                    2.3.6.   ISTORIOARELE ŞI MITURILE ORGANIZAŢIONALE
    CAPITOLUL III
    3.1. RESURSELE UMANE ŞI ORGANIZAŢIA MILITARĂ
         3.1.1. Conţinutul, obiectivele şi domeniile de  aplicabilitate  ale
         managementului resurselor umane
           3.1.2. Responsabilitatea managementului resurselor umane
         3.1.3. Calităţile conducătorului din compartimentul resurse umane
         3.1.4. Organizarea internă a compartimentului de resurse umane
    3.2. Modelul luptătorului modern
    3.3. Studiu privind schimbarea culturii organizaţiei militare ROMÂNE în
contextul integrării în structurile nato
    Bibliografie
                                  57 pagini