APARAREA SI SECURITATEA NATIONALA IN PARADIGMA INTEGRARII ROMANIEI IN STRUCTURILE EUROPENE SI EUROATLANTICE

                                   CUPRINS
    |INTRODUCERE                                                          |2 |
|.....................................................................|  |
|.........................                                            |  |
|          CAPITOLUL I                                                |  |
|         MEDIUL INTERNAŢIONAL DE SECURITATE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI   |4 |
|XXI                                                                  |  |
|.....................................................................|  |
|.......................                                              |  |
|I.1. |Securitatea şi apărarea colectivă sau naţională – precizări    |5 |
|     |conceptuale                                                    |  |
|     |...............................................................|  |
|     |...................................................            |  |
|     |I.1.1. | Conceptul de securitate                                |5 |
|     |       |........................................................|  |
|     |       |...                                                     |  |
|     |I.1.2  | Conceptul de apărare                                   |6 |
|     |       |........................................................|  |
|     |       |........                                                |  |
|I. 2.|Repere generale ale stării actuale de securitate               |8 |
|     |.......................................                        |  |
|     |CAPITOLUL II                                                |  |  |
|AMENINŢĂRI ŞI FACTORI DE RISC LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII    |1 |3 |
|NAŢIONALE ŞI COLECTIVE ...........                                 |  |  |
|II.1.|Consideraţii generale şi precizări conceptuale              |1 |3 |
|     |...................................                         |  |  |
|II.2.|Aspecte privind principalele ameninţări la adresa           |1 |7 |
|     |securităţii şi apărării naţionale şi colective              |  |  |
|     |............................................................|  |  |
|     |.                                                           |  |  |
|     |II.2.1.| Terorismul internaţional                            |1 |7 |
|     |       |.....................................................|  |  |
|     |       |.                                                    |  |  |
|     |II.2.2.| Proliferarea armelor de distrugere în masă          |2 |2 |
|     |       |.........................                            |  |  |
|     |II.2.3.| Crima organizată                                    |3 |0 |
|     |       |.....................................................|  |  |
|     |       |............                                         |  |  |
|     |II.2.4.| Conflictele regionale                               |3 |4 |
|     |       |.....................................................|  |  |
|     |       |......                                               |  |  |
|          CAPITOLUL III                                            |  |  |
|APĂRAREA ŞI SECURITAREA NAŢIONALĂ ÎN STRUCTURILE EUROPENE ŞI       |3 |9 |
|EUROATLANTICE .........................                            |  |  |
|III.1|  Procesul de transformare a NATO şi implicaţiile acestuia  |3 |9 |
|.    |asupra      securităţii naţionale şi colective              |  |  |
|     |.........................................................   |  |  |
|III.2|  Uniunea Europeană. Apariţia conceptului de Identitate     |4 |4 |
|.    |Europeană de Securitate şi Apărare                          |  |  |
|     |............................................................|  |  |
|     |.........                                                   |  |  |
|III.3|România în noul context de securitate alături de NATO şi    |5 |3 |
|.    |Uniunea Europeană                                           |  |  |
|     |............................................................|  |  |
|     |...............................                             |  |  |
|     |III.3.1|Poziţia României faţă de Politica Europeană de       |5 |4 |
|     |.      |Securitate şi Apărare                                |  |  |
|     |       |.....................................................|  |  |
|     |       |........................                             |  |  |
|     |III.3.2|România şi Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic,     |5 |9 |
|     |.      |cooperare şi modernizare                             |  |  |
|     |       |.....................................................|  |  |
|    CONCLUZII                                                      |6 |5 |
|...................................................................|  |  |
|................                                                   |  |  |
|    BIBLIOGRAFIE                                                   |6 |9 |
|...................................................................|  |  |
|..........                                                         |  |  |