Manipularea in mediile de comunicare in masa

Argument    2
I.1. Comunicarea 2
    I. 1.1 Concepte si caracteristici ale comunicarii    2
    I.1.2 Sistemul de comunicare: structură, etape, relaţii
    interprocesuale    2
    I.1.3 Caracteristici ale comunicării      8
    I.1.4. Funcţiile comunicării  10
I. 2.1 Comunicaţiile de masă 12
    I.2.2Opinia publica      14
    I.2.3 Constituirea şi direcţionarea opiniei publice  17
    I.2.4 Tipuri de public   18
II. Manipularea  20
  II. 1 Delimitari conceptuale    20
  II. 2 Clasificari ale manipularii     21
  II.3 Forme ale manipularii 31
    II. 3.1 Formele si modurile generale de manipulare   31
      II.3. 1.1 Persuasiunea 31
      II.3.1.2 Dezinformarea 32
      II.3.1.3. Intoxicarea  34
      II.3.1.4 Minciuna      34
      II.3.1.5 Zvonul  34
    II. 3 .2 Modurile de manipulare specifice televiziunii.    36
      II.3.2.1 Manipularea prin prezentarea dezechilibrata a partilor     37
      II.3.2.2 Manipularea prin mijloace non-verbale de comunicare  38
  II. 3 Tehnici de manipulare     39
    II.3.1  Amorsarea  39
    II.3.2 Amagirea (Momeala)     39
    II.3.3 Piciorul-in-usa   40
    II.3.4 Usa-in-nas  41
  II.4 Manipularea prin publicitate     42
III. Tehnici de manipulare si persuasiune in televiziune 43
  III.1 Televiziunea – interes propriu sau interesul cetăţenilor    44
    III. 1.1 Caracteristicile televiziunii    47
    III.1.2 Rolul televiziunii    56
  III.2  Metode de manipulare in televiziune  62
  III.3  Stirile- instrument de manipulare    64
  III.4  Ideologia televiziunii   65
  III.5  Multiple abordari ale televiziunii   68
IV . Studii de caz     69
V. Concluzii     69
VI. Bibliografie 70