Elaborarea strategiei de marca si comunicare

CUPRINS


   Introducere / 4 - 8
      1. Privire de ansamblu / 4
      2. Obiectivele lucrării / 7
      3. Metodologie / 7
   Natura brandurilor / 9 - 32
      1. Introducere / 9                                
      2. Brand – Identitate – Imagine / 9
      3.      Imaginea de brand – marcă / 14
      4. Importanţa satisfacerii consumatorilor şi obţinerea loialităţii
      pentru brand / 17
      5. Straturile brandului / 19
      6. Elementele brandului / 21
      7. Echitatea brandului / 27
      8. Identitatea serviciilor / 30
      Rebranding şi strategii de rebranding / 33 - 54
         1.Introducere / 33
      2. Arhitectura brandului / 35
      3. Strategii de rebranding / 36
      Studiu de caz – UPC-Astral / 55 - 73
   Concluzii / 74 – 78
         1. Importanţa brandurilor / 74
      2. Brandul ca fenomen / 76
      3. Ce reprezintă brandurile pentru consumatori şi pentru companii / 77
      4. Mărcile în România / 78
   Bibliografie / 81 – 82