Competenta de comunicare in organizatii

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                       COMUNICAREA. CONCEPT ŞI ANALIZĂ
            1.1. Semnificaţia termenului “comunicare”.
   1.2. Etape în dezvoltarea comunicării umane
1.3 Funcţiile şi modelele comunicării
1.4. Interpretări ale comunicării din perspectiva teoriilor psihologice
1.5 Modelul procesual-organic al comunicării
1.6.Critica procesual-organică a teoriilor psihologice
CAPITOLUL II
                  COMPETENŢA DE COMUNICARE ÎN ORGANIZAŢII.
          DEPENDENŢA COMUNICĂRII DE REŢELELE DE STATUSURI ŞI ROLURI
      2.1 Rolul comunicării în procesul de socializare al oamenilor
  2.2 Formarea competenţelor în cadrul organizaţiei
2.3 Constituirea competenţelor necesare pentru gestionarea comunicării
2.4 Necesitatea cercetării teoretice în gestionarea comunicării
                                CAPITOLUL III
                     COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ
  3.1 Particularităţi ale comunicării în organizaţia militară.
  3.2 Conţinutul comunicării la nivelul subunităţii militare
3.3 Particularităţi ale comunicării comandantului în rolul de educator
                                CAPITOLUL IV
                     GESTIONAREA CRIZELOR DE COMUNICARE
4.1. Necesitatea gestionării crizelor de comunicare la nivelul subunităţii
4.2. Posibilitatea crizelor de comunicare în subunitatea militară
      4.3. Criza de comunicare şi caracteristicile acesteia
                                 CAPITOLUL V
                         ELABORAREA STRATEGIILOR DE
                     GESTIONARE A CRIZELOR DE COMUNICARE
  5.1.Modul în care comandantul îşi asumă rolul în elaborarea strategiilor
5.2. Competenţe necesare gestionării comunicării în variante ştiinţifice
                                CAPITOLUL VI
     STUDIU PRIVIND GESTIONAREA UNEI CRIZE DE  COMUNICARE ÎN SUBUNITATEA
                                  MILITARĂ
6.1. Stabilirea nivelului comunicării şi a relaţiilor interpersonale
6.2. Algoritmul gestionării unei crize de comunicare în subunitate
                                  CONCLUZII
                                BIBLIOGRAFIE
ANEXE
82 pagini