Statul natiune in procesul de globalizare. Cazul Romaniei

CUPRINS
      Capitolul 1. STAT NAŢIUNE, GLOBALIZARE ……………….1
         1. STAT NAŢIUNE…………………………………………….1
         2. GLOBALIZARE……………………………………………..3
      Capitolul 2. GLOBALIZAREA ŞI  STATUL  NAŢIUNE  ÎN  EPOCA  POST  RĂZBOI
RECE…………………………………………11
      Capitolul    3.    TRANZIŢIA     ŞI     STATUL     DE     DREPT     ÎN
ROMÂNIA………………………………………………………………...20
        3.1    ROMÂNIA     ARE     ÎN     PREZENT     O     STRATEGIE     A
TRANZIŢIEI?.................................................................
..............................20
        3.2        CONŢINUTUL        PRINCIPAL        AL         TRANZIŢIEI
ROMÂNEŞTI………………………………………………………………25
        3.3        CONŢINUTUL        PRINCIPAL        AL         TRANZIŢIEI
ROMÂNEŞTI………………………………………………………………27
        3.4    STATUL   NAŢIONAL   UNITAR   ŞI   COMPLEXUL   ECONOMIC    AL
ROMÂNIEI……………………………………………..33
        3.5    IDEEA    COMPLEXULUI    ECONOMIC    NAŢIONAL    –     STATUL
UNITAR………………………………………………………...36
      Capitolul  4.  PERSPECTIVE  ALE  INTEGRĂRII  ROMÂNIEI  ÎN  STRUCTURILE
EUROPENE…………………………………………..38
       4.1 CONŢINUTUL  PRINCIPAL  AL  ADERĂRII  ŞI  INTEGRĂRII  ÎN  UNIUNEA
EUROPEANĂ…………………………………………….38
       4.2 EFECTELE AŞTEPTATE ALE INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ………………………………………………..42
       4.3 POSIBILITATEA ŞI OPORTUNITATEA INTEGRĂRII ECONOMICE  A  ROMÂNIEI
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ…………...47
       4.4 STRATEGIA INTEGRĂRII…………………………………54
       Bibliografie ………………………………………………………60