Imaginea institutiei si relatiile publice. Sudiu caz Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj

       INTRODUCERE ……………………………………………………………
         CAPITOLUL I
      IMAGINEAORGANIZAŢIEI …………………………………………….
           1. . Definiţia  imaginii …………………………………………………………
           2. . Imaginea socială a organizaţiilor …………………………………….....
           3. . Necesitatea  gestionarii imaginii organizaţiei …………………………….
           4. . Premisele gestionării imaginii ………………………………………….
           5. . Modalităţi de gestionare a imaginii ……………………………………..
           6. . Soluţia metodică pentru gestionarea imaginii …………………………….
           7. . Propuneri privind  strategiile de gestionare a imaginilor
              oricărei organizaţii …
           8. . Concluzii privind imaginea organizaţiei ………………………………....
      CAPITOLUL II
      COMUNICAREA ŞI CRIZA DE IMAGINE …………………………….
          2.1. Comunicarea ………………………………………………………..
          2.2. Criza de imagine a organizaţiei ………………………………………..
          2.3. Planul de gestionare a crizelor de imagine ………………………………
           2.4. Evaluarea nivelului  de  pregătire  a  organizaţiei  pentru
           criza de
                  imagine ……………………………………………………………..
      CAPITOLUL III
      RELAŢIILE  PUBLICE …………………………………………………..
          3.1. Definiţia şi rolul relaţiilor publice ……………………………………..
                  3.2. Relaţiile cu presa ……………………………………………………
                 3.2.1. Relaţiile cu presa – parte integrantă  a  relaţiilor
           publice ………….
                 3.2.2.  Tipuri  de  abordare  a  relaţiilor  cu  mass-media
                 ………………….
                 3.2.3. Ştirea de presă ………………………………………………
                 3.2.4. Comunicatul de presă ………………………………………..
                 3.2.5. Conferinţa de presă ………………………………………….
                 3.2.6. Briefing-ul de presă …………………………………………
                 3.2.7. Dosarul de presă ……………………………………………
      CAPITOLUL IV
      RELAŢIILE PUBLICE ONLINE ………………………………………..
           1.  Ce înseamnă  e - PR? ………………………………………………………...
           4.2.Internetul şi relaţiile publice …………………………………………...
           4.3.Obiectivele şi strategia e-PR  …………………………………………..
                  4.3.1. Obiectivele e-PR  ……………………………………………
                  4.3.2. Strategia e-PR  ……………………………………………..
                   4.3.3. Publicul ţintă ………………………………………………
                   4.3.4. Culegerea informaţiilor necesare …………………………….
         CAP.5 STUDIU DE CAZ
                  ,, Imaginea instituţiei şi  relaţiile  publice  în  cadrul
Direcţiei  Publice   Comunitare   de   Evidenţă   a   Persoanelor   Dolj   „
……………………………………………………………………..
      CONCLUZII
         BIBLIOGRAFIE
           ANEXE
       ANEXA NR.1……………………………………………………………………………….
       Pagini 90