STRATEGII DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN RELATII PUBLICE

CUPRINS
INTRODUCERE
I. UNIVERSUL RELAŢIILOR PUBLICE
1. Relaţiile publice - Cadrul general
    1.1. Ce sunt relaţiile publice?
          1.1.1.Definiţii ale asociaţiilor de relaţii publice
          1.1.2. Tipologii ale definiţiilor relaţiilor publice
1.2.Termeni de referinţa in definirea relaţiilor publice
          1.2.1. Organizaţiile
          1.2.2. Publicul
          1.2.3. Funcţia manageriala
          1.2.4. Comunicarea
    1.3. Relaţiile publice ca proces
          1.3.1. Formule liniare
          1.3.2. De la formule liniare la formule ciclice
          1.3.3. Formule ciclice
    1.4. Activitatea de relaţii publice
1.5. Principii şi valori în relaţiile publice
1.6. Concluzii
2. Istoria relaţiilor publice
    2.1. Momente semnificative din istoria relaţiilor publice
          2.1.1. Percusorii
          2.1.2. Primele instituţii
          2.1.3. Părinţii relaţiilor publice
          2.1.4 Relaţiile publice în societatea modernă
    2.2. Modalităţi de abordare a relaţiilor publice
3. Departamente şi firme de relaţii publice
    3.1. Departamentele de relaţii publice
    3.2. Firmele de relaţii publice
    3.3. Calităţile specialistului în relaţii publice
II. STRATEGII DE REZOLVARE A PROBLEMELOR:
MANAGEMENTUL RELAŢIILOR PUBLICE
1.  Rolul  relaţiilor  publice  în   planificarea   organizaţională
generală
    1.1. Declaraţiile de principii
    1.2. Obiectivele şi scopurile
    1.3. Publicurile şi poziţionarea
    1.4. Prerogative si activităţi
    1.5. Monitorizare şi evaluare
2. Planificarea şi managementul activităţilor de relaţii publice
2.1. Planificarea strategica
    2.2. Planificarea funcţiei de relaţii publice
    2.3. Strategii de rezolvare a problemelor
    2.4. Piedici in rezolvarea problemelor
    2.5. Managementul practicilor de relaţii publice
3. Idei de reţinut
III. TEHNICI ŞI TACTICI: DETALII CARE FAC STRATEGIILE
DE RELAŢII PUBLICE SĂ FUNCŢIONEZE
1. Relaţiile publice si domeniile adiacente
    1.1. Relaţiile publice şi jurnalismul
    1.2. Relaţiile publice şi advertaising-ul
      1.3. Cum sprijină relaţiile publice eforturile de marketing?
2. Comunicarea internă
3. Comunicarea externă
      3.1. Comunicarea cu consumatorul
      3.2. Comunicarea cu acţionarii şi investitorii
      3.3. Relaţiile cu comunitatea şi sponsorizările
      3.4. Lobby / Public affairs
4. Relaţiile cu mass-media:
      4.1.  De ce avem nevoie de mass-media?
      4.2. Mass-media: Cine este şi cum ajungem la ea.
      4.3. Noua reguli când ai de-a face cu jurnaliştii:
      4.4. Cum devine ştirea ta interesantă pentru jurnalişti
      4.5. Tactici în relaţia cu mass-media:
      4.6. Ce faci când jurnalistul nu ţi-a înţeles mesajul?
5. Idei de reţinut
IV. CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE : PRINCIPAL INSTRUMENT DE
 REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN RELAŢII PUBLICE
1. Definiţii, tipologii, caracteristici
    1.1. Noţiuni fundamentale
    1.2. Tipologii
    1.3. Forme de clasificare
    1.4. Caracteristici
2. Planul campaniei de relaţii publice
2.1. Definirea problemei
    2.2. Analiza situaţiei
    2.3. Stabilirea obiectivelor
    2.4. Publicul-ţintă
    2.5. Strategia
    2.6. Tehnicile de relaţii publice
    2.7. Calendarul si bugetul
    2.8. Evaluarea
3. Exemple de campanii de relaţii publice
V. STUDIILE DE CAZ: SĂ REZOLVĂM PROBLEMELE
PRIN ÎMPRUMUTUL DE STRATEGII!
1. Studiul de caz – Noţiuni generale:
      1.1. Sunt sau nu bune studiile de caz?
      1.2. Analiza unui caz.
      1.3. Învăţarea din experienţă şi prin împrumutul de idei:
2.Exemplul unui caz de studiat - Evenimentul fotografic
BMW în Golf şi Orientul Mijlociu
3. Idei de retinut
BIBLIOGRAFIE
120 pagini