Procesul bugetar al unitatilor administrativ teritoriale

                                   CUPRINS
Capitolul 1. Finanţe publice locale………………………………pag. 4
       1. Evoluţia  bugetelor publice locale în România……     pag. 4
       2.  Bugetul local – componentă a bugetului public
          naţional………………………………………………….pag. 9
       3.  Sfera, rolul şi conţinutul bugetelor publice locale……pag. 11
Capitolul 2. Bugetul local şi autonomia bugetului local………pag. 13
             2.1. Necesitatea bugetelor locale…………………………pag. 13
             2.2. Structura şi forma bugetelor locale………………………………………………pag.
            15
             2.3. Autonomie locală………………………………………………pag. 17
             2.4. Organizarea teritorială a bugetelor locale…………pag. 19
Capitolul 3. Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului
            local………………………………………………pag. 21
             3.1. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
            unităţile administrativ-teritoriale prin metode clasice şi
            moderne…………………………………………….pag. 21
             3.2. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
            unităţile administrativ-teritoriale……………………………pag. 27
             3.3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
            unităţile administrativ-teritoriale…………………………….pag. 30
Capitolul 4. Execuţia bugetelor unitaţilor administrativ-
            teritoriale…………….……………………………pag. 32
             4.1. Reguli generale privind execuţia bugetului local……pag. 32
            4.1.1. Execuţia bugetului de venituri……………………...pag. 34
            4.1.2. Execuţia bugetului de cheltuieli…………………….pag. 41
              4.2. Rolul şi locul trezoreriei unităţilor administrativ-
            teritoriale în execuţia bugetelor locale………………………….pag. 45
Capitolul 5. Controlul execuţiei bugetelor locale………………pag. 48
              5.1. Controlul financiar propriu preventiv….…………….pag. 48
              5.2 Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul
            Finanţelor……………………………………………pag. 50
              5.3 Controlul exercitat de Curtea de Conturi……………pag. 57
Capitolul 6. Studiu de caz privind prcesul bugetar al Municipiului Roşiorii
            de Vede……………………………………pag. 64
       6.1. Prezentare generală……………………………………pag 64
       6.2. Elaborarea, aprobarea şi fundamentarea bugetului
            local ………………………………………………….pag 71
       6.3. Execuţia şi controlul bugetului local…………………pag. 76
Concluzii şi propuneri…………………………………………....pag. 87
Bibliografie……………………………………………………….pag. 91