VIOLENTA SUPORTERILOR DIN FOTBAL SI ARHETIPURILE MASCULINITATII

                                   Cuprins
Scurta Introducere
Partea Teoretica a cercetarii
 1. REPERE ISTORICE
1.1  Repere  istorice  privind  inceputurile  fotbalului,   si   dezvoltarea
lui.................................3
1.2  O  perspectiva  istorica  asupra   violentelor   din   fotbal   si   de
pretutindeni.......................20
3.          Repere           istorice           asupra           fenomenului
   Ultras..................................................................30
 2. SUPORTERISMUL IN FOTBAL
2.1       Ce       defineste       un       suporter       de        fotbal?
...........................................................................4
5
2.2 Impactul mass-mediei si al Internetului asupra
fenomenelor   care   se   petrec   in    fotbal    in    momentul    actual.
................................................50
2.3  Importanta  familiei  si  a  prietenilor  in  randul  suporterilor   de
fotbal.......................... 54
2.4 Identitatea suporterului de fotbal privita
ca   delimitarea   unor   frontiere   identitare   generatoare   de   statut
social................................57
2.5         Influenta         alcoolului         asupra         suporterilor
violenti.........................................................60
6.                                Rasismul                                in
   fotbal....................................................................
   ...................................63
 3. TULBURAREA INTERMITENT EXPLOZIVA,  UN  POSIBIL  FACTOR  DETERMINANT  IN
    PRODUCEREA   VIOLENTELOR    IN    FOTBAL.    O    PERSPECTIVA    PSIHO-
    PATOLOGICA...........................................................69
 4.   TRIBALISM VERSUS SUPORTERISM.
    O       PERSPECTIVA       ANTROPOLOGICA       ASUPRA        FENOMENULUI
    SUPORTERSIMULUI.........................................................
    ..................................74
 5. FOTBALUL SI SUPORTERSIMUL PRIVIT CA FENOMEN SOCIAL.
 1.                                                               Grupurile
    sociale.................................................................
    ......................................86
 6. VIOLENTA.
6.1      Violenta      si      agresivitate.      Cauze      si      factori
determinanti..............................................106
6.2        Violenta        in         randul         suporterilor         de
fotbal...................................................................121
6.3                               Violenta                               din
teren.......................................................................
...............................118
 7. ARHETIPURILE MASCULINITATII SI VIOLENTA DIN FOTBAL........129
 Partea Practica a cercetarii
 1.      Obiectivele      cercetarii      si       ipotezele       urmarite
    .......................................................153
 2.   Organizarea   activitatii.   Esantioane,   Metode   si    Instrumente
    ...........................155
 3.                           Prelucrarea                           datelor
    ........................................................................
    .....................160
 4.     Concluzii     generale      si      directii      de      cercetare
    .........................................................169