Gestionarea Deseurilor Nepericuloase din Municipiul Moinesti

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1: DEŞEURILE
1.1. Definiţii 8
1.2. Clasificarea deşeurilor 8
1.3. Date generale privind gestionarea deşeurilor 9
1.3.1. Principii şi obiective strategice 10
1.3.2. Instrumente pentru realizarea obiectivelor strategice 11
1.3.3. Factori implicaţi 11
1.4. Situaţia gestionării deşeurilor în Europa şi România 11
1.5. Metode de gestionare a deşeurilor 13
1.6. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului 15
CAPITOLUL 2 : NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE
1. Introducere 18
2. Cadru legislativ 18
2.1. Strategia Protecţiei Mediului 18
2.2. Situaţia existentă în domeniul gestionării deşeurilor 19
CAPITOLUL 3 : SCURTĂ PREZENTARE A MUNICIPIULUI MOINEŞTI 24
CAPITOLUL 4 : SITUAŢIA ACTUALĂ A DEŞEURILOR NEPERICULOSE DIN MUNICIPIUL MOINEŞTI
4.1. Evaluarea cantitativă a deşeurilor urbane în Municipiul Moineşti 27
4.2. Calitatea deşeurilor urbane 28
4.3. Măsuri de implementare – proiecte de finanţare 31
4.4. Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare la nivelul municipului Moineşti. Caietul de sarcini 35
4.4.1 Obiectul caietului de sarcini-cadru 35
4.4.2 Cerinţe organizatorice minimale 36
4.4.3 Conditii de executie pentru Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, cu excepţia celor periculoase 37
4.5. Situaţia serviciului public de salubrizare 38
CONCLUZII 53