NEGOCIEREA FENOMEN COMPLEX IN CONTRACTAREA AFACERILOR ECONOMICE INTERNATIONALE

                                   CUPRINS
CAP   1.   SEMNIFICAŢIA   ŞI   CONCEPTUL   DE    NEGOCIERE    ÎN    ECONOMIA
CONTEMPORANĂ……………………………………………….3
       1. Istoricul si definirea negocierii…………………….....………………3
       2. Principalele caracteristici ale
          negocierii……………………………....................................…………7
       3. Tipuri fundamentale de negociere …………........…………………..9
CAP     2.      ROLUL     NEGOCIATORILOR     ÎN     AFACERILE      ECONOMICE
INTERNAŢIONALE…………………………………………………………….12
            2.1  Implicarea  negociatorului   în   contractarea   afacerilor
economice
internaţionale..............................................................
............................................12
          2.2 Formele de comunicare în negociere………………………………....20
                         2.2.1 Comunicarea verbală……………………………………...20
                         2.2.2 Comunicarea nonverbală…………………………………23
            2.3 Principalele calitati ale negociatorului….………………………….26
1  CAP  3.   Calitatea  negocierii-etapa  fundamentala  in  elaborarea  unui
contact
2
eficient…...................................................................
...........…………….31
           3.1   Principii   şi   obiective   ale   negocierilor   economice
internaţionale .......31
                      3.2              Finalizarea              negocierilor
........................................................................41
             3.3    Contractul    –    scopul    final     al     negocierii
……………….......................44
CONCLUZII……………………………………………………………………..52
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………...57