Leadership - eficienta stilurilor de conducere

CUPRINS
                  INTRODUCERE
          I.    Definirea   stilului  de  conducere şi  a  performanţelor
                                organizaţiei
                  II.   Clasificarea stilurilor de conducere
                  III.  Procesul de motivare a oamenilor în organizaţie
            IV.  Concluzii referitoare la eficienţa stilurilor de conducere
                                BIBLIOGRAFIE
                                  34 pagini