LEADER si LEADERSHIP

CUPRINS
LEADERSHIP  1
  Conceptul de lider   1
  Surse de putere le liderilor    2
  Folosirea efectivă a puterii de conducere   3
  Trăsăturile specifice ale conducătorului    5
CAPITOLUL I 2
  Ambalajul-Factor al calitatii si competivitatii produselor alimentare   2
    1.1 Evolutia conceptului de calitate      2
    1.2 Corelatia dintre calitate si conceptul modern de produs     7
    1.3 Calitatea – factor determinant al competitivitatii firmei si
    asigurarea protectiei consumatorului      9
CAPITOLUL 2.     18
ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ŞI IMPORTANŢA ACESTEIA ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI
18
  2.1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ (DEFINIRE ŞI CARACTERIZARE)    18
    2.1.1.DEFINIRE     18
    2.1.2 CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII MANAGERIALE    19
  2.2. PERSONALITATEA MANAGERIALĂ 21
    2.2.1.Definire     21
    2.2.2. Efectul benefic al unor factori comportamental-manageriali     22
    2.2.3. Managerul şi condiţiile acţionale  24
  2.3. CARACTERUL, TEMPERAMENTUL ŞI APTITUDINILE MANAGERULUI  25
    2.3.1. Caracterul şi trăsăturile de caracter   26
    2.3.2. temperamentul Şi manifestarea      29
    2.3.3. Aptitudini manageriale 35
CAPITOLUL                                                                 3
............................................................................
.................................35
RELAŢIA DINTRE LEADER ŞI LEADERSHIP     35
  3.1 DEFINIREA ŞI CONŢINUTUL LEADERHISPULUI  35
  3.2 RAPORTURILE LEDERHIP – MANAGEMENT 38
  3.3 DETERMINANŢII LEADERSHIPULUI      41
  3.4 MECANISMUL LEADERSHIPULUI ORGANIZAŢIONAL     45
CAPITOLUL 4 48
LEADERUL ŞI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ     48
  4.1 VALORI CULTURALE SPECIFICE INDIVIDULUI ŞI ORGANIZATIEI  48
    4.1.1 Valori culturale specifice individului   48
    4.1.2 Valori culturale specifice organizaţiei  51
  4.2 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL 53
  4.3 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  ŞI COMPORTAMENTUL ÎN MUNCĂ     55
CAPITOLUL 5 59
PUTERE  ŞI  IMPLICAREA  ÎN  CADRUL ORGANIZAŢIEI    59
  5.1. INFLUENŢĂ, AUTORITATE ŞI PUTERE  59
  5.2. SURSELE DE PUTERE ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEIA ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI  61
  5.3.  IMPLICAREA ÎN MUNCĂ  64
  5.4.  Putere, cooperare şi implicare  66
  5.5 SURSE DE PUTERE ALE LIDERILOR     67
  Folosirea efectivă a puterii de conducere   68
CAPITOLUL 6 ……………………………………………………………………………….72
  NATURA, ROLUL ŞI FUNCŢIILE MĂRCILOR………………………………………..72
CAPITOLUL 7 79
POLITICA DE MARCĂ      79
  7.1 Strategii de marcă     81
  7.2 Strategii de marcă ale distribuitorului 89