Politici publice si schimbarea institutionala

CUPRINS
           Lista figurilor şi tabelelor
           Introducere
           Capitolul  1.  Modernizarea  administraţiei   publice   -   bune
           practici, condiţionalităţi şi schimbare instituţională
                     1.1. Contextul conceptual european al modernizării
                     administraţiilor publice
                          1.1.1. Un exemplu de „bună practică”: Marea
                          Britanie
                          1.1.2. Modernizarea administraţiei publice în
                          ţările Europei continentale
                          1.1.3. Modernizarea administraţiei publice în
                          ţările foste comuniste
                     1.2. Modernizarea administraţiei publice şi schimbarea
                     instituţională
                          1.2.1. Variabila contextuală - reforma
                          administraţiei la nivel european
                          1.2.2. Variabila autohtonă - Contextul
                          instituţional
                     1.3. Implicaţiile pentru o reformă a formulării
                     politicilor publice în România
           Capitolul 2. Schimbarea instituţională şi procesul de tranziţie
                     2.1. Instituţii şi schimbare instituţională -
                     perspectiva neoinstituţionalismului
                     2.2. Schimbarea instituţională în perioada de tranziţie
                     2.3.  Perspective  teoretice  asupra   relaţiei   între
                     statele membre şi instituţiile Uniunii Europene
           Capitolul 3. Instrumente teoretice pentru analiza alternativelor
           instituţionale  -  relaţia   principal   agent,   reglementarea,
           bugetarea -
                     3.1.  Perspective  teoretice  asupra   relaţiei   între
                     membrii unei birocraţii  administrative  şi  decidentul
                     politic
                           3.1.1.  Relaţia  între  membrii  unei  birocraţii
                           administrative   şi   decidentul    politic    în
                           perspectiva teoriei weberiene a birocraţiei
                           3.1.2.  Relaţia  între  membrul  unei  birocraţii
                           administrative   şi   decidentul    politic    în
                           perspectiva teoriei alegerii raţionale.
                     3.2. Modelul principal agent
                           3.2.1. Componentele modelului principal agent
                           3.2.2. Reducerea asimetriei informaţionale
                                              3
                     3.3. Reglementarea ca instrument al politicilor publice
                     şi schimb între reglementat şi reglementator
                           3.3.1. Reglementarea ca instrument al politicilor
                           publice
                           3.3.2. Reglementarea ca schimb
                           3.3.3. Determinanţii instituţionali în procesul
                           de reglementare
                     3.4. Bugetarea şi planificarea strategică
                           3.4.1. Modele de bugetare
                           3.4.2. Planificarea strategică
           Capitolul 4.  Schimbarea  regulilor  de  formare  a  politicilor
           publice  la  nivel   central   -   un   caz   pentru   schimbare
           instituţională -
                     4.1. Reforma politicilor publice în România
                     4.2. Relaţia principal agent între Centrul Guvernului
                     şi ministerele de linie
                     4.3. Secretariatul General al Guvernului - funcţii şi
                     atribuţii
                           4.1.1. Documentele de politici publice
                           4.1.2. Planurile strategice
                     4.2. Avantajele şi  limitele  soluţiei  procedurale  în
                     privinţa  elaborării  politicilor  publice  la  nivelul
                     administraţiei publice centrale
           Anexa 1
           Anexa 2
           Bibliografie
190 pagini