Natalitatea si dinamica institutiilor familiale

PREFAŢĂ     2
Capitolul 1. - DIMENSIUNI CONCEPTUALE ALE ASISTENŢEI SOCIALE  3
  1.1. Asistenţa socială – componentă de importanţă majoră a protecţiei
  sociale   3
  1.2. Familia în societatea contemporană:tipuri, interacţiuni, contradicţii
  7
  1.3. Particularităţi ale evoluţiei comportamentelor familiale     13
CAP. II - FAMILIA IN PERIOADA DE TRANZITIE: FACTORI DE RISC SI NECESITATEA
ASISTENTEI SOCIALE     17
2.2 NATALITATEA  20
2.3. FACTORI CARE INFLUENTEAZA NATALITATEA   23
2.4. CONDIŢIA COPILULUI ÎN SOCIETATEA ÎN TRANZIŢIE 25
CAPITOLUL III - INSTITUŢIILE SOCIALE: ROLUL ŞI LOCUL LOR ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII  27
  3.1. Conceptul instituţionalizării. Caracteristicileinstituţiilor sociale
  27
Capitolul 4 - ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI   36
  4.1. Conceptul familiei    36
  4.2. Funcţiile familiei    37
  4.3. Aspecte ale interacţiunii dintre familie şi societate  41
  4.4. Rolul asistenţei sociale în consolidarea familiei 44
  4.5. Din experienţa afirmării asistenţei sociale a familiei în ţările
  dezvoltate     46
  4.6. Metode şi tehnici aplicate de asistentul social în lucrul cu familia
  48
    4.6.1. Ancheta     48
    4.6.2. Diagnoza socială  51
    4.6.3. Studiul de caz familial      54
    4.6.4. Istoricul social  57
    4.6.5. Ciclul de viaţă familială    57
    4.6.6. Genograma şi ecomapa   60
    4.6.7. Terapia familială 62
    4.6.8. Evaluarea sprijinului social 66
    4.6.9. Consilierea 66
    4.6.10. Interviul  69
    4.6.11. Observaţia 72
    4.6.12. Ascultarea activă     77
    4.6.13. Redefinirea      79
    4.6.14. Sculptura familială   79
    4.6.15. Cartea Vieţii    80